BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
26 september 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1657

de Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Lokale en regionale radiozenders - Straalverbindingen - Belastingen
________
radiotoestel
frequentieband
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
lokale media
radiouitzending
________
26/9/2008Verzending vraag
17/10/2008Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1657 d.d. 26 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds enkele jaren trachten diverse lokale en regionale radiozenders via de bevoegde minister tot een oplossing te komen betreffende de rechten op straalverbindingen gend door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Diverse vrijwilligers die actief zijn in de lokale en regionale radiosector contacteerden mij de afgelopen maanden opnieuw om de situatie te duiden. In 2003 werden heel wat radio's verplicht om hun uitzendlocatie aan te passen aan het door de Vlaamse overheid opgelegde frequentieplan. Dit bracht met zich mee dat een aantal zenders hun programma's vanuit de studio's dienden en dienen door te sturen naar een zendinstallatie elders in de omgeving.

Al van begin 2000 vergunde het BIPT dergelijke verbindingen als enige in Belgi de straalverbindingen met n vast tarief per jaar. In 2005 werd besliste het BIPT eenzijdig tot een differentiatie waardoor de tarieven voor de meest gebruikte configuratie in de sector meer dan verdubbelde.

De kostprijs brengt een te zware last met zich mee voor de vele radiostations. De problematiek werd in een overleg twee jaar geleden onderkent, maar leidde nog niet tot een correctie.

Graag had ik van de minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

Is de geachte minister op de hoogte van deze problematiek ?

Is zij zich bewust van de monopoliepositie die het BIPT bekleedt als verlener van rechten voor het gebruik van straalverbindingen ?

Plant zij in de nabije toekomst maatregelen die iets zullen veranderen aan de situatie betreffende rechten op straalverbindingen gebruikt door lokale en regionale radiozenders ?

Welk zijn de elementen waarop de rechten gend door het BIPT bepaald werden ?

Blijven deze elementen in de toekomst ongewijzigd of worden ze aangepast aan de actuele toestand rond straalverbindingen in het algemeen en radio-uitzendingen in het bijzonder ?

Antwoord ontvangen op 17 oktober 2008 :

Ik deel mee aan het geachte lid dat deze vraag niet behoort tot mijn bevoegdheden maar tot die van mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.