Geert Lambert - Onafhankelijke
 
Geboren te Oostende op 28 februari 1967

Licentiaat in de rechten (UGent)
Licentiaat in de haven- en maritieme wetenschappen (UGent)

Advocaat

1992-1996 : voorzitter van de VU-Jongeren
1996-2012 : gemeenteraadslid (Oostende)
1996-2000 : schepen (Oostende)
1999-2001 : ondervoorzitter van de VU
2001-2004 : ondervoorzitter van SPIRIT
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2007 : ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2007 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
2003-2007 : lid en sinds 2007 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2004-2007 : voorzitter van SPIRIT
2007-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2007-2009 : quaestor van de Senaat
2008 : lid van de werkgroep over de Staatshervorming (Octopuswerkgroep)
2008-2009 : voorzitter van SLP


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010