BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
23 september 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1610

de Lieve Van Ermen (LDD)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Radio-isotopen voor medische doeleinden - Tijdelijk tekort
________
nucleaire chemie
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
nucleaire geneeskunde
kanker
schaarste
________
23/9/2008Verzending vraag
22/10/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1609
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1610 d.d. 23 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door een wereldwijd tekort aan medische isotopen vallen kankerdiagnoses in Europa tijdelijk stil. Een samenloop van omstandigheden zorgt ervoor dat alle Europese reactoren momenteel buiten dienst zijn.

Bij nadere rondvraag bij enkele kernfysici blijkt dat afgelopen jaren binnen Europa meer en meer kernreactoren van het type Br2 (Mol) stilgelegd zijn wegens financiŽle redenen. In Zweden, Duitsland en Zwitserland waren de bestaande onderzoeksreactoren aan vervanging toe en bij gebrek aan subsidie zijn ze gewoon gesloten. Hierdoor beschikt Europa nog over drie onderzoeksreactoren die radio-isotopen geschikt voor medische doeleinden produceren.

Bovendien hebben deze drie bestaande reactoren in de loop der jaren hun activiteiten sterk verminderd wegens te weinig subsidie. Zo werkt de Br2 te Mol nog gedurende vijf periodes per jaar of honderd twintig dagen, daar waar hij in betere tijden tien cycli draaide of twee honderd twintig dagen. Hierdoor nam de productie van radio-isotopen bestemd voor medische doeleinden een flinke duik.

De werkingskosten zijn zeer hoog, daarom is het noodzakelijk de commerciŽle productie van radio-isotopen te koppelen aan een onderzoeksprogramma, dit om de kosten te drukken.

Een kernreactor laten draaien enkel en alleen voor de productie van radio-isotopen is economisch niet haalbaar. Bovendien is de prijs die de patiŽnt betaalt niet kostendekkend voor het productieproces van de reactor.

Gezien de problemen die zich stellen op gebied van volksgezondheid en gezien een duidelijke vraag naar financiering van dergelijke wetenschappelijke onderzoeksprojecten, die bovendien een meerwaarde opleveren voor onze volksgezondheid, kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen†:

Is het mogelijk een visie te geven van het beleid inzake radio-isotopen voor de komende jaren†?

Zal er een bijkomende inspanning geleverd worden wat de onderzoeksmogelijkheden binnen dit domein betreft, zowel op nationaal als op Europees vlak†?

Antwoord ontvangen op 22 oktober 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op haar vraag te vinden.

Het Federaal Wetenschapsbeleid onderneemt op dit ogenblik geen enkele onderzoeksactie op het domein van radio-isotopen voor medische doeleinden.

Het spijt mij het geachte lid te moeten meedelen dat deze materie en de actoren die hierbij zijn betrokken (Studiecentrum voor kernenergie-SCK–Centre d'étude de l'énergie nucléaire-CEN en l'institut des radio éléments-IRE) niet behoren tot de bevoegdheid van de minister voor Wetenschapsbeleid maar tot die van de minister van Energie.