BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
23 september 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1609

de Lieve Van Ermen (LDD)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Radio-isotopen voor medische doeleinden - Tijdelijk tekort
________
nucleaire chemie
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
nucleaire geneeskunde
kanker
schaarste
________
23/9/2008Verzending vraag
6/11/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1610
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1609 d.d. 23 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door een wereldwijd tekort aan medische isotopen vallen kankerdiagnoses in Europa tijdelijk stil. Een samenloop van omstandigheden zorgt ervoor dat alle Europese reactoren momenteel buiten dienst zijn.

Bij nadere rondvraag bij enkele kernfysici blijkt dat afgelopen jaren binnen Europa meer en meer kernreactoren van het type Br2 (Mol) stilgelegd zijn wegens financiŽle redenen. In Zweden, Duitsland en Zwitserland waren de bestaande onderzoeksreactoren aan vervanging toe en bij gebrek aan subsidie zijn ze gewoon gesloten. Hierdoor beschikt Europa nog over drie onderzoeksreactoren die radio-isotopen geschikt voor medische doeleinden produceren.

Bovendien hebben deze drie bestaande reactoren in de loop der jaren hun activiteiten sterk verminderd wegens te weinig subsidie. Zo werkt de Br2 te Mol nog gedurende vijf periodes per jaar of honderd twintig dagen, daar waar hij in betere tijden tien cycli draaide of twee honderd twintig dagen. Hierdoor nam de productie van radio-isotopen bestemd voor medische doeleinden een flinke duik.

De werkingskosten zijn zeer hoog, daarom is het noodzakelijk de commerciŽle productie van radio-isotopen te koppelen aan een onderzoeksprogramma, dit om de kosten te drukken.

Een kernreactor laten draaien enkel en alleen voor de productie van radio-isotopen is economisch niet haalbaar. Bovendien is de prijs die de patiŽnt betaalt niet kostendekkend voor het productieproces van de reactor.

Gezien de problemen die zich stellen op gebied van volksgezondheid en gezien een duidelijke vraag naar financiering van dergelijke wetenschappelijke onderzoeksprojecten, die bovendien een meerwaarde opleveren voor onze volksgezondheid, kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen†:

Is het mogelijk een visie te geven van het beleid inzake radio-isotopen voor de komende jaren†?

Zal er een bijkomende inspanning geleverd worden wat de onderzoeksmogelijkheden binnen dit domein betreft, zowel op nationaal als op Europees vlak†?

Antwoord ontvangen op 6 november 2008 :

1. Voor wat betreft het toekomstig beleid inzake radio-isotopen oordeel ik dat de reflectie en de verdere coördinatie op Europees niveau en zelfs mondiaal niveau dient te gebeuren. Ik zal niet nalaten dit punt te agenderen op de volgende vergadering van de ministers van Volksgezondheid. De HSC (Health Security Committee) heeft de opdracht gekregen om het tekort aan radio-isotopen op te volgen en om hierover te rapporteren naar de Europese Commissie. Het ontwikkelen van een beleid behoort evenwel niet tot de bevoegdheid van de HSC.

Ik zal mijn administratie de opdracht geven een analyse uit te voeren over de huidige stand van zaken van het gebruik van radio-isotopen in de Belgische ziekenhuizen. Dit is een mogelijke opdracht voor het College medische beeldvorming, sectie Nucleaire geneeskunde. Het Federaal Agentschap van geneesmiddelen en gezondheidsproducten en andere experts zullen hierbij betrokken worden.

Mogelijke alternatieven voor radio-isotopen geproduceerd door kernreactorenzijn onder.meer. de productie van radio-farmaca die door cyclotrons worden aangemaakt en het aanwenden van andere onderzoekstechnieken (PET (Positron Emission Tanography)-scan, NMR(nucleaire magnetische resonantie).

2. Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheid maar tot die van de minister van Wetenschapsbeleid (schriftelijke vraag nr. 4-1610).