BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
24 december 2007
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-117

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
________
Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding
________
ziekenhuis
beveiliging en bewaking
beroepsopleiding
________
20/12/2007 Dossier gesloten
24/12/2007 Verzending vraag
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-116
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-172
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-117 d.d. 24 december 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via de pers vernam ik dat ziekenhuizen de mogelijkheid hebben om stewards in te zetten om de veiligheid daar te garanderen. In nogal wat ziekenhuizen moet de politie blijkbaar optreden tegen diefstal en geweld. Zo’n steward zou de criminaliteit in kaart brengen en pijnpunten rond veiligheid moeten oplossen in een hospitaal. De overheid wil daarvoor 504 laaggeschoolden, jonger dan 30 jaar, inzetten. Zij zouden een opleiding volgen (wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid) alvorens ze de job mogen uitoefenen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Welke ziekenhuizen deden reeds een aanvraag om een steward te verkrijgen met het oog op het verbeteren van de veiligheid?

2. Hoeveel laaggeschoolden heeft de FOD Binnenlandse Zaken reeds gerekruteerd? Geraken alle plaatsen opgevuld?

3. Hoe verloopt het opleidingsprogramma?

4. Kan hij met de aangekondigde 504 stewards in opleiding, aan de huidige vraag voldoen? Naar verluidt zijn er reeds 363 aanvragen gebeurd. Of dient dit project uitgebreid te worden?