Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Benoit Hellings

28 resultaten

5-3436 Benoit Hellings (Ecolo) 18/4/2013
  de uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3492 Benoit Hellings (Ecolo) 29/4/2013
  de resultaten van het onderzoek dat ingesteld werd na het vinden van een bom uit de Eerste Wereldoorlog in Tihange
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3710 Benoit Hellings (Ecolo) 17/6/2013
  de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees standpunt inzake de makelaardij in wapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-239)
5-3718 Benoit Hellings (Ecolo) 18/6/2013
  de nieuwe zetel van de Europese Raad en de afluistersystemen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
5-3801 Benoit Hellings (Ecolo) 24/6/2013
  de gevolgen van het onderzoek dat ingesteld werd na het vinden van een granaat uit de Eerste Wereldoorlog in Tihange
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3864 Benoit Hellings (Ecolo) 2/7/2013
  de epidemiologische opvolging van seksueel overdraagbare infecties en ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3895 Benoit Hellings (Ecolo) 10/7/2013
  het toekomstige telecommunicatiesysteem van de veiligheidsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3901 Benoit Hellings (Ecolo) 15/7/2013
  de uitvoering van de politionele samenwerkingsovereenkomst met Turkije
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3913 Benoit Hellings (Ecolo) 29/7/2013
  de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belastingen en het voorkomen van het ontgaan van belasting
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-3937 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  de structurele samenwerking tussen de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid en het National Security Agency
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3938 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  het potentiŽle gebruik van de toezichtsinstrumenten van het NSA door de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid in het kader van de opdrachten van het Belgisch leger in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3939 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  de modernisering van de nucleaire wapens B-61 die zich in Kleine-Brogel bevinden
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3940 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  het toepassen van de diplomatieke onschendbaarheid bij misdaden en wanbedrijven begaan door diplomaten op post in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3961 Benoit Hellings (Ecolo) 26/9/2013
  de vervanging van de vloot van F-16-jachtvliegtuigen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3999 Benoit Hellings (Ecolo) 1/10/2013
  een verdrag dat cyberspionage verbiedt
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4084 Benoit Hellings (Ecolo) 15/10/2013
  de onderhandelingen over het toekomstig trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4097 Benoit Hellings (Ecolo) 16/10/2013
  het opvolgen door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zakenvan de gerechtelijke procedures van een Belgische onderdaan in Spanje
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4181 Benoit Hellings (Ecolo) 29/10/2013
  de aanwezigheid van een aanhanger van het Syrische regime in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4234 Benoit Hellings (Ecolo) 12/11/2013
  een mogelijk onderzoek van het federaal parket naar de aanwezigheid van NSA-spyware op de servers van Google in Saint-Ghislain
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4624 Benoit Hellings (Ecolo) 7/1/2014
  de uitvoering van de sociale bepalingen van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4626 Benoit Hellings (Ecolo) 8/1/2014
  de stand van zaken van de onderhandelingen over het toekomstig trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord inzake gezondheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4647 Benoit Hellings (Ecolo) 15/1/2014
  de gevolgen van het advies van de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie betreffende de richtlijn inzake databewaring
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4723 Benoit Hellings (Ecolo) 4/2/2014
  de lopende gesprekken binnen de Afrikaanse Unie over het al dan niet vervolgen van ernstige schenders van de mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4782 Benoit Hellings (Ecolo) 11/2/2014
  het rapport van Amnesty International over de schending van de mensenrechten van transgenders in BelgiŽ
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11285 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4803 Benoit Hellings (Ecolo) 18/2/2014
  het beheer van de cyberveiligheid en de privacy van de klanten van de "swing.be"-diensten door Belgacom/Skynet
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-4890 Benoit Hellings (Ecolo) 11/3/2014
  het onderhandelingsmandaat van de federale regering aan de Commissie voor het aangaan van een bilaterale investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en Myanmar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4927 Benoit Hellings (Ecolo) 19/3/2014
  de invoering van het spreidingsplan van het vliegverkeer vanuit Brussels Airport
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4975 Benoit Hellings (Ecolo) 2/4/2014
  de financiering van de bezoeken van de president van de Verenigde Staten aan BelgiŽ
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode