Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door François Bellot

72 resultaten

5-21 François Bellot (MR) 14/10/2010
  de speekseltests
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-22 François Bellot (MR) 14/10/2010
  de financiering van de activiteiten van Belgocontrol
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-30 François Bellot (MR) 21/10/2010
  de vervlaamsing van het officierenkorps en de toekomst van de luchtmachtbasis van Florennes
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
5-32 François Bellot (MR) 21/10/2010
  de voorziene sluiting van de loketten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/11/2010 (commissiehandelingen 5-5)
5-101 François Bellot (MR) 25/11/2010
  het niet-financieren door Europa van twee ontwerpen van trans-Europese vervoersnetten betreffende België
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-12)
5-102 François Bellot (MR) 25/11/2010
  metaaldiefstallen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-203 François Bellot (MR) 9/12/2010
  de verplichting van winterbanden
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-232 François Bellot (MR) 16/12/2010
  de toegang tot de algemene voorwaarden bij onlineverkoop
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-333 François Bellot (MR) 20/1/2011
  de verbandtrommel in wagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-335 François Bellot (MR) 20/1/2011
  de accijnzen zonder papieren
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-387 François Bellot (MR) 27/1/2011
  nutteloze verkeerslichten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-388 François Bellot (MR) 27/1/2011
  de rondzendbrief inzake de toepassing van de wapenwet en de voorwaarden voor de organisatie van beurzen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1502
5-405 François Bellot (MR) 1/2/2011
  de gevolgen van de dioxinecrisis in Duitsland
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-56)
5-441 François Bellot (MR) 2/2/2011
  het gebruik door justitie van beëdigde vertalers en tolken in strafrechtelijke onderzoeken
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-469 François Bellot (MR) 8/2/2011
  geschillen betreffende intellectuele eigendom
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-494 François Bellot (MR) 10/2/2011
  de mogelijkheid voor de procureur des Konings om zich te verzetten tegen het besluit van een onderzoeksrechter om een aanhoudingsbevel in te trekken na een eerste handhaving van de voorlopige hechtenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-495 François Bellot (MR) 10/2/2011
  het incident dat op 16 januari 2011 plaatsvond in de gevangenis van Sint-Gillis tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1508
5-546 François Bellot (MR) 16/2/2011
  de fiscale voordelen voor de installatie van beveiligingssystemen tegen diefstal en brand en voor de aankoop van dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-629 François Bellot (MR) 2/3/2011
  de fiscale voordelen toegekend voor de installatie van systemen tegen diefstal en tegen brand en de aankoop van dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-630 François Bellot (MR) 2/3/2011
  het versturen van niet-geadresseerde zendingen via bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-717 François Bellot (MR) 24/3/2011
  de follow-up van de kennisgevingen van gebrek aan BA-autoverzekering door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-720 François Bellot (MR) 24/3/2011
  de leegloop van het leger
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1943
5-738 François Bellot (MR) 31/3/2011
  de onlineverkoop via internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-847 François Bellot (MR) 28/4/2011
  de spontane staking van 8 april 2011
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-850 François Bellot (MR) 28/4/2011
  de evolutie van de rekeningen van de NMBS-groep
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-928 François Bellot (MR) 12/5/2011
  de overschrijving in de Belgische registers van de burgerlijke stand van een buitenlandse geboorteakte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-964 François Bellot (MR) 18/5/2011
  de financiële put ten gevolge van de audits bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-967 François Bellot (MR) 18/5/2011
  de verplichting om de identiteitskaart te tonen bij de ingang van containerparken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1002 François Bellot (MR) 26/5/2011
  de versoepeling van de vereisten inzake talenkennis bij de rekrutering van ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2626
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2627
5-1125 François Bellot (MR) 23/6/2011
  het doorgeven van informatie aan andere landen over de houders van spaarrekeningen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3677
5-1126 François Bellot (MR) 23/6/2011
  het gevolg dat werd gegeven aan de uiteenzetting van de minister in de Werkgroep van de Mensenrechtenraad in Genève op 2 mei 2011
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1127 François Bellot (MR) 23/6/2011
  de tunnel op de hst-lijn op het grondgebied van de gemeente Schoten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-1162 François Bellot (MR) 29/6/2011
  de toename van het aantal rode kaarten bij de technische controle van voertuigen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 13/7/2011 (commissiehandelingen 5-96)
5-1165 François Bellot (MR) 29/6/2011
  het opvoeren van de strijd tegen de fraude in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-1166 François Bellot (MR) 29/6/2011
  het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-252
5-1336 François Bellot (MR) 13/10/2011
  het inleggen van de lighttrain
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3905
5-1339 François Bellot (MR) 13/10/2011
  de verzadiging van het Belgisch wegennet en de vorming van vele structurele files
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-98)
5-1668 François Bellot (MR) 15/12/2011
  de sancties die de politierechtbanken opleggen aan wegpiraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1734 François Bellot (MR) 22/12/2011
  de mogelijke terugbetaling door bpost van de tussen 1992 en 2009 toegekende staatssteun
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
5-1772 François Bellot (MR) 12/1/2012
  de consumptie van alcohol en ander intern vermaak bij de NMBS-groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
5-1773 François Bellot (MR) 12/1/2012
  de ongevraagde telefonische verkoop
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6140
5-1797 François Bellot (MR) 19/1/2012
  het project van een kantelbaktrein tussen Brussel - Luxemburg - Straatsburg - Zurich
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-119)
5-1799 François Bellot (MR) 19/1/2012
  de hervorming van de roerende voorheffing
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6251
5-1830 François Bellot (MR) 25/1/2012
  de zelfmoorden op de spoorlijnen van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1841 François Bellot (MR) 26/1/2012
  de impact van de nieuwe uurregeling van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1937 François Bellot (MR) 9/2/2012
  de stiptheid van de treinen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-1969 François Bellot (MR) 16/2/2012
  de toekomst van de Thalys Namen-Charleroi-Bergen-Parijs
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2064 François Bellot (MR) 8/3/2012
  de rekruteringsacties van de NMBS-groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2101 François Bellot (MR) 15/3/2012
  de nauwgezette controleacties op de autosnelwegen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6014
5-2182 François Bellot (MR) 29/3/2012
  het aandeel van de goederensector in de schuldenlast van de NMBS en de herziening van de verdeelsleutel voor de investeringen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2183 François Bellot (MR) 29/3/2012
  de taalkaders bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2185 François Bellot (MR) 29/3/2012
  de verschillende pensioenregelingen van de personeelsleden van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-2620
5-2297 François Bellot (MR) 3/5/2012
  het reorganisatieproject van de gewestelijke beheren Infrabel
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/6/2012 (commissiehandelingen 5-160)
5-2620 François Bellot (MR) 6/11/2012
  de verschillende pensioenregelingen van de personeelsleden van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-2185
5-2658 François Bellot (MR) 8/11/2012
  het door verzekeringsmaatschappijen toegepaste uurtarief voor autoherstellingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2711 François Bellot (MR) 20/11/2012
  de inkohiering ten laste van de gemeenten van de onroerende voorheffing van de Natura-2000 gebieden
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2895 François Bellot (MR) 9/1/2013
  de onroerende voorheffing van Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2896 François Bellot (MR) 9/1/2013
  het plaatsen van optischevezelinstallaties door Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2897 François Bellot (MR) 9/1/2013
  de financiële problemen van de politiezone Hermeton-et-Heure
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-3253 François Bellot (MR) 6/3/2013
  de toestand van NMBS Logistics
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9202
5-3307 François Bellot (MR) 13/3/2013
  de stijging van de premies van de woningverzekering
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-240)
5-3617 François Bellot (MR) 27/5/2013
  de rondvaartboten in Dinant
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3714 François Bellot (MR) 18/6/2013
  de nieuwe reglementering inzake de inschrijving van landbouwtrekkers
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3716 François Bellot (MR) 18/6/2013
  het verbod op de vrije verkoop van vuurwapens
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9621
5-3837 François Bellot (MR) 27/6/2013
  een technisch incident op een werf van Infrabel
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10337
5-3875 François Bellot (MR) 4/7/2013
  de toekomst van de Thalys tussen Brussel en Oostende en de Thalys tussen Parijs en Luik via Namen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10340
5-3942 François Bellot (MR) 18/9/2013
  het Thalys-akkoord inzake het uitbaten van treinen tussen Brussel en Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10343
5-3982 François Bellot (MR) 27/9/2013
  NMBS Logistics en de sterke vermindering van de activiteiten in het station van Monceau
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10347
5-4032 François Bellot (MR) 2/10/2013
  de administratieve fout bij de indexering van de bedragen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
  minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-4034 François Bellot (MR) 2/10/2013
  de administratieve kosten die door dienstenchequebedrijven worden aangerekend
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4132 François Bellot (MR) 22/10/2013
  de installatie van windturbines in Waalse gemeenten die naast een vliegbasis van Defensie liggen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10941
5-4225 François Bellot (MR) 6/11/2013
  de controleacties op het vrachtvervoer
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)