Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Ann Somers

18 resultaten

4-1171 Ann Somers (Open Vld) 10/11/2009
  het voornemen om een wet ter bestrijding van seksisme in te voeren
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5082
4-1268 Ann Somers (Open Vld) 1/12/2009
  de duizenden naturalisatiedossiers die al enkele jaren niet kunnen behandeld worden omwille van vormvereisten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-963
4-1322 Ann Somers (Open Vld) 10/12/2009
  de wijzigingen in het huidige opvangbeleid voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6393
4-1507 Ann Somers (Open Vld) 18/2/2010
  het voornemen om activiteiten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap te laten uitoefenen door 50-plussers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1508 Ann Somers (Open Vld) 18/2/2010
  de jaarrekeningen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1540 Ann Somers (Open Vld) 3/3/2010
  Poolse of Nederlandse uitzendkantoren die buitenlandse uitzendkrachten aan het werk zetten tegen dumpingprijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1542 Ann Somers (Open Vld) 3/3/2010
  de toekenning van fiscale voordelen in ruil voor werkzekerheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1569 Ann Somers (Open Vld) 9/3/2010
  de loonvoorwaarden als hindernis bij het aanwerven van werknemers ouder dan vijftig
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1570 Ann Somers (Open Vld) 9/3/2010
  vrouwensterfte door aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1642 Ann Somers (Open Vld) 18/3/2010
  het gebrek aan veiligheidspersoneel voor het begeleiden van gedaagden naar het gerecht
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7401
4-1687 Ann Somers (Open Vld) 31/3/2010
  ontradings- en sensibilisatiecampagnes in het buitenland
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1688 Ann Somers (Open Vld) 31/3/2010
  het verwijderingsbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1689 Ann Somers (Open Vld) 31/3/2010
  het protocolakkoord tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1713 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de afschaffing van maaltijd- en eco-cheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1714 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de homofobe uitlatingen van kardinaal Bertone
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1715 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de aanhoudende treinvertragingen en de problematische communicatie door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1718 Ann Somers (Open Vld) 20/4/2010
  de afschaffing van 150 extra treinen tijdens de zomermaanden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1731 Ann Somers (Open Vld) 22/4/2010
  de financile situatie van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode