Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Christophe Collignon

1 resultaat

4-234 Christophe Collignon (PS) 15/4/2008
  de invoering van een nachtdienst voor reizigers door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-881