Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Marleen Temmerman

6 resultaten

4-94 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 31/1/2008
  de richtlijnen inzake aids bij visumaanvragen door niet-EU-burgers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-147 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 28/2/2008
  de verzekeringsdekking voor personeelsleden van de FOD Buitenlandse Zaken die hun opdracht vervullen in het buitenland
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-476
4-310 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de financile ondersteuning van GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1011
4-419 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  hoge ziekenhuisfacturen als oorzaak van armoede en de informatie aan patinten betreffende de kosten voor ziekenhuisopname
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-411
4-505 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de Belgische inspanningen in de strijd tegen aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1992
4-988 Marleen Temmerman (sp.a) 18/6/2009
  bilaterale overeenkomsten voor de zelfstandigen inzake geneeskundige verzorging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3692