Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Bart Martens

14 resultaten

4-311 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de mogelijke installatie van een zonnecentrale langs de E19
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-312 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de concurrentie op de markt voor laagcalorisch aardgas
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-313 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de BTW-heffing op de certificaten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-418 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  het fonds voor lekkende stookolietanks
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1260
4-502 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de kernprovisies
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1990
4-503 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de klimaatproblematiek in het kader van ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1991
4-511 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/10/2008
  de belastingvermindering voor passiefhuizen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-512 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/10/2008
  de cijfergegevens verkregen in het kader van de registratie van huurcontracten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-524 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 6/11/2008
  de cordinatie tussen steunmaatregelen voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2019
4-583 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/11/2008
  de omzetting van de aftrekbaarheid voor energiebesparende investeringen naar kortingen op de factuur
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-598 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 4/12/2008
  de verplichte bijmenging van biodiesel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-599 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 4/12/2008
  de verplichte bijmenging van biodiesel en de impact op de Belgische landbouw
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-931 Bart Martens (sp.a) 28/5/2009
  de overschreden quota voor preventieve inplanting van pacemakers-defibrillatoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-932 Bart Martens (sp.a) 28/5/2009
  mogelijke contaminatie in de voedselketen tijdens het transport
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)