Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Nele Jansegers

24 resultaten

4-225 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 10/4/2008
  de administratieve vereenvoudiging voor de registratie van aannemers
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-329 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de terugbetaling door het RIZIV van Tysabri voor multiple- sclerosepatinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-393 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 25/6/2008
  de investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-450 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 23/9/2008
  het vaccin tegen het HPV-virus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-478 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 9/10/2008
  de precieze voorwaarden voor de terugbetaling van Tysabri voor MS-patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-544 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de ziekenhuisinfrastructuur en het Waalse programma in het kader van de bouwkalender
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-545 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de rechtsgeldigheid van de bouwkalender
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-550 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 18/11/2008
  het statuut van pleegouders
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-559 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 20/11/2008
  de hervorming van de procedure tot het verstrekken van dringende medische hulp aan illegalen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-640 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 5/1/2009
  de beschikbaarheid van volmachtformulieren voor de komende verkiezingen bij de gemeentelijke diensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-889 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 30/4/2009
  identiteitsfraude
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3507
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3508
4-997 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 24/6/2009
  de bezetting van gebouwen en hongerstakingen door illegalen sinds 1999
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-998 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 24/6/2009
  het taalgebruik door Infrabel bij de verspreiding van folders
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1123 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/10/2009
  het zogenaamde asielgerelateerd extremisme
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1124 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/10/2009
  de regularisatie van illegalen en de controle van de voorgelegde documenten
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1158 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 4/11/2009
  de minimumleelftijd voor huwelijksmigratie
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5047
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5048
4-1379 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/1/2010
  het dragen van de hoofddoek in de diensten en beleidscellen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1496 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 11/2/2010
  de stand van zaken omtrent de regularisaties
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1543 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5409
4-1544 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financin, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6094
4-1545 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5508
4-1546 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6157
4-1547 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5571
4-1677 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 30/3/2010
  de ontduiking van RSZ-bijdragen door het Fonds voor bestaanszekerheid van de Houthandel
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode