Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Geert Lambert

32 resultaten

4-175 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 13/3/2008
  de opdrachten van de Bijzondere Belastingsinspectie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-197
4-197 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de opdrachten van de Bijzondere Belastingsinspectie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-175
4-269 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 28/4/2008
  de activiteiten van de PKK in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-278 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 30/4/2008
  de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-318 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 21/5/2008
  het arrest van de Raad van State van 21 april 2008 over het vrijgeven van bestuursdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-395 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  het centraal wapenregister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-396 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  de nucleaire capaciteit in Belgi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-397 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  de belastingfraude via de Liechtensteinse bank LGT
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-420 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de militaire luchthavens en het aantal vluchten
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-427
4-421 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  het overleg in verband met militaire vluchten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-427
4-422 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de malaise bij de Belgische Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-425 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-412
4-427 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de Single European Sky-regelgeving
  minister van Landsverdediging
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-420
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-421
4-437 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  de onderhandelingen met de tabaksproducenten over de Rodin Stichting
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-438 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  gevoelig beeldmateriaal op het internet
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-439 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  uitzendwerk bij de overheid
  eerste minister
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-440 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-441 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  Belgen betrokken bij fiscale fraude in Liechtenstein
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-499 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de regelgeving betreffende arbeidsmigratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1988
4-500 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  een gedifferentieerd systeem van afschriften uit het strafregister
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1981
4-501 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  een werkloosheidsvergoeding voor mensen onder elektronisch toezicht of beperkte detentie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1989
4-616 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 11/12/2008
  het drugsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-633
4-633 Geert Lambert (Onafhankelijke) 5/1/2009
  het drugsbeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-616
4-1279 Geert Lambert (Onafhankelijke) 3/12/2009
  het gebruik van een vliegtuig van het Belgisch Leger door de EU-raadsvoorzitter
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1363 Geert Lambert (Onafhankelijke) 12/1/2010
  het aantal afgeschafte treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6575
4-1428 Geert Lambert (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de lopende informaticaprojecten van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6952
4-1429 Geert Lambert (Onafhankelijke) 28/1/2010
  het nieuwe centraal wapenregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6953
4-1430 Geert Lambert (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de taken van de lokale politiezones met betrekking tot de wapenwetgeving
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6941
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6942
4-1510 Geert Lambert (Onafhankelijke) 24/2/2010
  een door de politie opgelegd fuifverbod voor jongeren die op een zwarte lijst staan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1515 Geert Lambert (Onafhankelijke) 25/2/2010
  de inwerkingtreding van de Starter-bvba
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1637 Geert Lambert (Onafhankelijke) 18/3/2010
  de wapenbezitters zonder vergunning
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7400
4-1662 Geert Lambert (Onafhankelijke) 25/3/2010
  dienstencheques aan verlaagd tarief
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7432