Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Bart Martens

14 resultaten

3-620 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 17/2/2005
  de automatische toekenning van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2259
3-697 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 17/3/2005
  de doorrekening in de distributienettarieven van de maatregelen inzake rationeel energiegebruik
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2385
3-744 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 11/4/2005
  het gezamenlijk initiatief van de FOD Economie en het VBO rond de nieuwe Europese strategie inzake chemische stoffen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2585
3-745 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 11/4/2005
  productnormen voor formaldehyde
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2530
3-931 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 23/6/2005
  de mogelijke risico's van amalgaamtandvullingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-949 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 30/6/2005
  de studie naar de energiebevoorrading
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-951 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 30/6/2005
  de registratie van wagens in het kader van de verwerkingsplicht
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-122)
3-1236 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 22/12/2005
  het stookoliefonds voor bodemsanering bij particulieren
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1237 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 22/12/2005
  het nieuwe contract van Electrabel met Sidmar
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1423 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 28/2/2006
  de Europese studie inzake de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt en de stand van zaken in Belgi
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1424 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 28/2/2006
  de maatregelen om het gebruik van steenkool in de elektriciteitsproductie te verminderen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-2118 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 7/2/2007
  het ombouwen van voertuigen voor het gebruik van pure plantenolie
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7117
3-2262 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 29/3/2007
  de identificatie van personen met een elektronische identiteitskaart
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7900
3-2271 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 29/3/2007
  de lawaaihinder veroorzaakt door F-16 vliegtuigen
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7904