Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Nele Jansegers

16 resultaten

3-626 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de houding van Belgiλ ten aanzien van Cuba
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-813 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 4/5/2005
  de strijd tegen cannabisplantages
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
3-879 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 2/6/2005
  de ontruiming van wegen na een verkeersongeval
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-922 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 23/6/2005
  de maatregelen inzake de eentalige politiemanschappen van de Brusselse korpsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-923 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 23/6/2005
  een bijeenkomst van een internationale vereniging van politiechefs in Parijs op 23 en 24 mei 2005
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-924 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 23/6/2005
  de nietigverklaring van aangegane schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-976 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 7/7/2005
  de wet- en regelgeving omtrent de inbewaringgeving van kunstwerken uit de kunstverzamelingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3005
3-977 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 7/7/2005
  de inbewaringgeving van kunstwerken uit de kunstverzamelingen van de federale wetenschappelijke instellingen aan de ministeriλle kabinetten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3002
3-1076 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 26/10/2005
  de stand van zaken inzake de eentalige politiemensen in de Brusselse politiekorpsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1157 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 24/11/2005
  de modernisering van de verblijfskaarten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-1276 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 12/1/2006
  het al dan niet verdoken aanrekenen van kosten bij sollicitaties
  minister van Werk
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1381 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 9/2/2006
  de stand van zaken van het actieplan tegen de radicalisering binnen de gevangenismuren
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4450
3-1465 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 9/3/2006
  de elektronische aangifte van misdrijven bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Werk
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1506 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 23/3/2006
  de stand van zaken in verband met de eentalige politiemanschappen in de Brusselse politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1560 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 13/4/2006
  de stand van zaken omtrent de eentalige politiemanschappen in de Brusselse politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-158)
3-2145 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 15/2/2007
  de situatie van de contractuele werknemers bij De Post
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7514