Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Christian Brotcorne

183 resultaten

3-14 Christian Brotcorne (cdH) 9/10/2003
  het juridisch statuut van de luchthaven van Chivres
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-24 Christian Brotcorne (cdH) 16/10/2003
  de uitvoering van artikel 479 van de programmawet van 24 december 2002 over de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-31 Christian Brotcorne (cdH) 23/10/2003
  de commissie voor regularisatie van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-32 Christian Brotcorne (cdH) 23/10/2003
  de vertraging bij de publicatie van het jaarverslag van de Tuchtraad van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-33 Christian Brotcorne (cdH) 23/10/2003
  de uitvoering van het regeringsprogramma betreffende een interculturele en verdraagzame samenleving
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-41 Christian Brotcorne (cdH) 6/11/2003
  de aard van de betrekkingen tussen Belgi en Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-56
3-42 Christian Brotcorne (cdH) 6/11/2003
  het onderbrengen van de illegalen die tweemaal door de politie zijn opgepakt, in een gesloten centrum
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-63 Christian Brotcorne (cdH) 27/11/2003
  de commissie voor regularisatie van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-64 Christian Brotcorne (cdH) 27/11/2003
  de tenuitvoerlegging van de bepalingen over het nieuwe veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-69 Christian Brotcorne (cdH) 3/12/2003
  de aanwerving van een toenemend aantal contractuelen bij de overheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-74 Christian Brotcorne (cdH) 5/12/2003
  het verenigbaar zijn van een politiek mandaat, een mandaat van bestuurder van vennootschappen of intercommunales met een managementsfunctie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-81 Christian Brotcorne (cdH) 11/12/2003
  het onderbrengen van illegale immigranten in infrastructuur van de provinciale verkeerseenheden van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-91 Christian Brotcorne (cdH) 8/1/2004
  de mogelijkheid van de militaire luchthaven van Chivres om ook te fungeren als burgerluchthaven
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-92 Christian Brotcorne (cdH) 8/1/2004
  het vastgoedbeleid van de Regie der Gebouwen in het kader van de sale-and-leasebackoperatie van de Financietoren
  minister van Financin
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-98 Christian Brotcorne (cdH) 15/1/2004
  de objectiviteit bij de aanwervingen voor de federale overheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-624
3-116 Christian Brotcorne (cdH) 29/1/2004
  de hervorming van de loopbanen van de ambtenaren van niveau A
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-124 Christian Brotcorne (cdH) 29/1/2004
  de nieuwe selectieprocedure voor de topmanagers
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-130 Christian Brotcorne (cdH) 5/2/2004
  de invoering van een bestelsysteem voor alle federale diensten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-135 Christian Brotcorne (cdH) 5/2/2004
  de 9,32 miljoen Europese landbouwsubsidies die Belgi moet terugbetalen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-146 Christian Brotcorne (cdH) 12/2/2004
  de noodzakelijke uitroeiing van het "gesjoemel" bij de technische controles
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  vraag ingetrokken
3-156 Christian Brotcorne (cdH) 26/2/2004
  de werknemersvennootschappen als middel om de bedrijven en de werkgelegenheid te "redden"
  minister van Werk en Pensioenen
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-812
3-159 Christian Brotcorne (cdH) 1/3/2004
  de werkzekerheid en de sociale voordelen van de militairen die wensen toe te treden tot het veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-323 Christian Brotcorne (cdH) 24/6/2004
  de ingebruikname van de nieuwe V-80 radartoestellen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-330 Christian Brotcorne (cdH) 29/6/2004
  de diverse kosten en diensten in de ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-338 Christian Brotcorne (cdH) 1/7/2004
  de naleving van zijn verbintenissen omtrent de lange duur van de asielprocedures
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-384 Christian Brotcorne (cdH) 14/10/2004
  de fiscale stimuli om het gebruik van biobrandstoffen te bevorderen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-446 Christian Brotcorne (cdH) 18/11/2004
  de heersende malaise binnen de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-467 Christian Brotcorne (cdH) 25/11/2004
  de bijdrage van de federale Staat in de hospitalisatieverzekering van zijn ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-476 Christian Brotcorne (cdH) 2/12/2004
  de toekomst van de pensioenen in de openbare sector
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1827
3-477 Christian Brotcorne (cdH) 2/12/2004
  zijn verklaringen over de vermindering van het aantal apotheken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-1830
3-490 Christian Brotcorne (cdH) 9/12/2004
  het toepasselijke BTW-tarief voor tandheelkundig materieel
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-494 Christian Brotcorne (cdH) 9/12/2004
  de afwezigheid van een gezondheidsbeleid bij sommige beslissingen tot internering
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-503 Christian Brotcorne (cdH) 16/12/2004
  de toekenning van het Kruis van Officier in de Leopoldsorde aan de Belgische veteranen van 40-45
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-504 Christian Brotcorne (cdH) 16/12/2004
  de hervorming van de wetgeving inzake de toegang tot het beroep
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-518 Christian Brotcorne (cdH) 10/1/2005
  de dubbele verhoging van de jaarabonnementen voor de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-2130
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2131
3-519 Christian Brotcorne (cdH) 10/1/2005
  de noodzakelijke heropbouw in de landen van Zuid-Azi die onlangs door de tsoenami's werden getroffen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-520 Christian Brotcorne (cdH) 10/1/2005
  de verhoging van de belastingvrijstelling van de uitkeringen aan de vrijwillige brandweerlieden en agenten van de civiele bescherming
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-522 Christian Brotcorne (cdH) 12/1/2005
  de nieuwe Franse belastingsdreiging voor de Belgische bieren
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2007
3-526 Christian Brotcorne (cdH) 13/1/2005
  de mogelijkheid voor een gemeente om van politiezone te veranderen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-527 Christian Brotcorne (cdH) 13/1/2005
  de eventuele invoering van een "Tobin"-taks op Europees niveau om de ontwikkelingshulp te financieren
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-547 Christian Brotcorne (cdH) 19/1/2005
  het uitblijven van renovatiewerken in de gevangenis van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2098
3-548 Christian Brotcorne (cdH) 19/1/2005
  het gebouw naast de gevangenis van Doornik dat sinds verschillende jaren niet gebruikt wordt
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2099
3-552 Christian Brotcorne (cdH) 20/1/2005
  de erbarmelijke en onveilige staat van het justitiepaleis van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-553 Christian Brotcorne (cdH) 20/1/2005
  de toepassing van de regelgeving met betrekking tot de gecertifieerde opleidingen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-563 Christian Brotcorne (cdH) 27/1/2005
  de berekening van de eindejaarspremie 2004 voor de federale ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-587 Christian Brotcorne (cdH) 3/2/2005
  de niet-deelname van de Vlaamse regering aan de feestelijkheden in verband met de 175ste verjaardag van Belgi
  Eerste minister
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-654 Christian Brotcorne (cdH) 24/2/2005
  de aftrekbaarheid van de kosten voor buitenschoolse opvang
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-655 Christian Brotcorne (cdH) 24/2/2005
  de toekenning van een tweetaligheidspremie aan de ambtenaren van de FOD Financin
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2350
3-676 Christian Brotcorne (cdH) 3/3/2005
  de verdwijning van het consulentenkorps bij Ambtenarenzaken en van het Bureau ABC
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2361
3-684 Christian Brotcorne (cdH) 10/3/2005
  het onwettig karakter van de straffen die zijn uitgesproken op basis van de nieuwe veel strengere wet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-729 Christian Brotcorne (cdH) 24/3/2005
  de benoemingsprocedure bij de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-731 Christian Brotcorne (cdH) 24/3/2005
  het einde van het mandaat van de korpschefs
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-737 Christian Brotcorne (cdH) 7/4/2005
  de programma's voor militair partnerschap
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-784 Christian Brotcorne (cdH) 21/4/2005
  het belangrijke aandeel van contractuelen binnen het openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2587
3-799 Christian Brotcorne (cdH) 28/4/2005
  een autorally die ons land aandoet maar de geldende verkeersreglementering volledig negeert
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2714
3-803 Christian Brotcorne (cdH) 28/4/2005
  de voorgenomen ontmanteling en vernietiging van collecties van de Vesaliusbibliotheek
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2716
3-804 Christian Brotcorne (cdH) 28/4/2005
  de onderwerping van de universitaire spin-offs aan de BTW
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-817 Christian Brotcorne (cdH) 11/5/2005
  de kritiek van het Rekenhof ten aanzien van de verrichtingen die de Administratie van Douane en Accijnzen uitvoert voor rekening van andere fiscale administraties
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-841 Christian Brotcorne (cdH) 19/5/2005
  de consequenties van de sterke toename van de uitgaven van de Belgische huishoudens in het buitenland ten aanzien van de Belgische distributiesector
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-855 Christian Brotcorne (cdH) 26/5/2005
  de inwerkingtreding van de wet van 14 juni 2004 betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-114)
3-858 Christian Brotcorne (cdH) 26/5/2005
  de bevoegdheid van de belastingadministratie om een nieuwe aanslag te vestigen wanneer een eerdere aanslag nietig is verklaard
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2844
3-872 Christian Brotcorne (cdH) 2/6/2005
  de schikkingen die de FOD's nemen bij te hoge temperaturen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-891 Christian Brotcorne (cdH) 9/6/2005
  de veroordeling van de Belgische Staat tot het betalen van een Copernicuspremie aan alle magistraten in het land en de eis van de politievakbond om diezelfde premie eveneens te verkrijgen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-895 Christian Brotcorne (cdH) 9/6/2005
  de diverse disfuncties vastgesteld binnen de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-902 Christian Brotcorne (cdH) 16/6/2005
  de aanwijzing en uitoefening van managementfuncties in de federale programmatorische overheidsdiensten (POD)
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-912 Christian Brotcorne (cdH) 16/6/2005
  de consequenties van de waarschijnlijke vernietiging van de benoeming van een aantal topmanagers door de Raad van State
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-913 Christian Brotcorne (cdH) 16/6/2005
  de toepassing van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-920 Christian Brotcorne (cdH) 23/6/2005
  de rol van de NAVO en de Europese Unie in Darfour
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-921 Christian Brotcorne (cdH) 23/6/2005
  de "EUSEC-RDC"-missie van de Europese Unie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-935 Christian Brotcorne (cdH) 23/6/2005
  het terugkerende gebrek aan penitentiaire beambten in de gevangenis van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-940 Christian Brotcorne (cdH) 30/6/2005
  de vergadering van het Midden-Oosten-Kwartet (23 juni 2005)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-947 Christian Brotcorne (cdH) 30/6/2005
  het organiseren van de gecertifieerde opleidingen voor personeelsleden van niveau C en B bij de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-960 Christian Brotcorne (cdH) 7/7/2005
  het advies dat het Internationale Hof van Justitie op 9 juli 2004 heeft uitgebracht omtrent de scheidingsmuur die Isral heeft opgetrokken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-961 Christian Brotcorne (cdH) 7/7/2005
  de organisatie van het Kunst- en Wetenschapsfeest
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3004
3-974 Christian Brotcorne (cdH) 7/7/2005
  de balans van de modernisering van het openbaar ambt en van zijn werking
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-978 Christian Brotcorne (cdH) 7/7/2005
  de handhaving van de titularis van een managementsfunctie ten gevolge van de vernietiging van zijn aanwijzing door de Raad van State
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-1049 Christian Brotcorne (cdH) 13/10/2005
  het door de VN gehanteerde concept "verantwoordelijkheid om te beschermen"
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-1068 Christian Brotcorne (cdH) 20/10/2005
  de organisatie door Selor van de tweede selectieproef voor de toegang tot niveau C
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1069 Christian Brotcorne (cdH) 20/10/2005
  de hervorming inzake het spaarboekje als alternatief voor de kapitalisatie-bevek
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1075 Christian Brotcorne (cdH) 26/10/2005
  de gerechtelijke achterstand die het gevolg is van de wet van 13 april 2005 tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3751
3-1082 Christian Brotcorne (cdH) 26/10/2005
  de weigering van politiemensen om de klacht te registreren die eigenaars van 4x4 terreinwagens met leeggelopen banden wilden indienen wegens het opzettelijk aanrichten van schade
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3667
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3668
3-1085 Christian Brotcorne (cdH) 27/10/2005
  de algemene voorwaarden van de gsm-operatoren
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3669
3-1086 Christian Brotcorne (cdH) 27/10/2005
  het volledig gratis maken van het woon- werkverkeer voor de federale ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-1142 Christian Brotcorne (cdH) 17/11/2005
  de foutenmarge bij vastgestelde snelheidsovertredingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1143 Christian Brotcorne (cdH) 17/11/2005
  het vredesproces in het Midden-Oosten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1144 Christian Brotcorne (cdH) 17/11/2005
  de uitvoering van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecordineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1145 Christian Brotcorne (cdH) 17/11/2005
  de "regularisatie" van contractuelen binnen het federale openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1146 Christian Brotcorne (cdH) 17/11/2005
  de bestrijdingscampagne tegen "peeceefobie"
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
3-1168 Christian Brotcorne (cdH) 24/11/2005
  de bijdrage van de federale Staat in de hospitalisatieverzekering van zijn ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1169 Christian Brotcorne (cdH) 24/11/2005
  de onverwachte moeilijkheden bij de inkohiering en terugbetaling van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2005
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1172 Christian Brotcorne (cdH) 24/11/2005
  het organiseren van de gecertifieerde opleidingen voor personeelsleden van niveau C en B bij de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1175 Christian Brotcorne (cdH) 24/11/2005
  de hervorming van de NAVO en de OVSE en de oprichting van een commissie voor vredesopbouw
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1188 Christian Brotcorne (cdH) 1/12/2005
  de aangifte van prestaties van vrijwillige brandweerlieden bij het werkloosheidsbureau
  minister van Werk
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-1194 Christian Brotcorne (cdH) 1/12/2005
  het gevolg dat wordt gegeven aan het advies van de Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling over de preventiestrategie inzake klimaatveranderingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-1226 Christian Brotcorne (cdH) 15/12/2005
  de gespreide betaling van de stookoliefacturen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1279 Christian Brotcorne (cdH) 12/1/2006
  de betaling van een toelage ter compensatie van de competentietoelage 2005 voor de ambtenaren van niveau B en C van de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1281 Christian Brotcorne (cdH) 12/1/2006
  de werking en de financiering van het Fonds voor de behandeling van overmatige schuldenlast
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1295 Christian Brotcorne (cdH) 19/1/2006
  het stimuleren van telewerken bij de overheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1296 Christian Brotcorne (cdH) 19/1/2006
  de afsluiting van een sectoraal akkoord 2005-2006 voor het federale openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1297 Christian Brotcorne (cdH) 19/1/2006
  de invoering van het "Package Global PC"
  minister van Werk
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1298 Christian Brotcorne (cdH) 19/1/2006
  het voorleggen van een door sommige gemeenten geist wetscertificaat in geval van een huwelijk tussen buitenlanders
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1313 Christian Brotcorne (cdH) 26/1/2006
  de toekomst van de Regie der Gebouwen na de verkoop van een aantal overheidsgebouwen aan een bevak
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4283
3-1350 Christian Brotcorne (cdH) 2/2/2006
  de bevorderingen bij de FOD P&O en bij Selor
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1351 Christian Brotcorne (cdH) 2/2/2006
  de weigering om een toelage te betalen ter compensatie van de competentietoelage 2005 voor de ambtenaren van niveau C en B van de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1361 Christian Brotcorne (cdH) 9/2/2006
  de resultaten van het grootschalige onderzoek dat de Vlerick Management School heeft verricht inzake verloning
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4447
3-1380 Christian Brotcorne (cdH) 9/2/2006
  de inpandgeving van kunstwerken met het oog op de betaling van successierechten
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag ingetrokken
3-1385 Christian Brotcorne (cdH) 9/2/2006
  de financiering van het fonds voor de behandeling van overmatige schuldenlast
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4441
3-1398 Christian Brotcorne (cdH) 16/2/2006
  de toxicologische effecten van genetisch gemanipuleerde organismen op de gezondheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1399 Christian Brotcorne (cdH) 16/2/2006
  de klacht ingediend door de boekhandels wegens verboden afspraken van de boekendistributeurs
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1415 Christian Brotcorne (cdH) 23/2/2006
  de genomen maatregelen ter bestrijding van de beroepsziekten die zich voordoen binnen het federale openbaar ambt
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1430 Christian Brotcorne (cdH) 2/3/2006
  de dramatische brand te Vellereille-les-Brayeux
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1462 Christian Brotcorne (cdH) 9/3/2006
  de behandeling door de FOD Financin van de belastingsaangiften van natuurlijke personen voor het aanslagjaar 2005
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1567 Christian Brotcorne (cdH) 20/4/2006
  de rechten van de slachtoffers in de rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1593 Christian Brotcorne (cdH) 27/4/2006
  de spanningen tussen Tsjaad en Sudan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1604 Christian Brotcorne (cdH) 27/4/2006
  de misbruiken bij de marketing van de banken ten aanzien van de jongeren beneden de 25 jaar
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1621 Christian Brotcorne (cdH) 4/5/2006
  het outsourcen van de ontwikkeling van een programma voor de berekening van de personenbelasting
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5128
3-1647 Christian Brotcorne (cdH) 11/5/2006
  de gevolgen van het arrest van 3 mei 2006 van het Arbitragehof over het gebruik der talen en de taalkennis opgelegd aan het onderwijzend personeel van een Franstalige gemeenteschool in een faciliteitengemeente
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5131
3-1662 Christian Brotcorne (cdH) 18/5/2006
  de te nemen schikkingen bij een buitensporige hitte op de arbeidsplaatsen van het federale openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
3-1677 Christian Brotcorne (cdH) 24/5/2006
  het Vlaamse decreet van 10 februari 2006 inzake de controle op de verkiezingsuitgaven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
3-1712 Christian Brotcorne (cdH) 8/6/2006
  de opvolging van de resolutie inzake de toestand in Ethiopi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1718 Christian Brotcorne (cdH) 15/6/2006
  de schendingen van het humanitair recht en internationaal recht in Palestina
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1729 Christian Brotcorne (cdH) 15/6/2006
  de geheime CIA-vluchten en de gevangenis van Guantanamo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1750 Christian Brotcorne (cdH) 29/6/2006
  het bevriezen van de financiering van de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1752 Christian Brotcorne (cdH) 29/6/2006
  het standpunt dat de minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft uitgedrukt omtrent de rol van de humanitaire organisaties en de militairen
  Eerste minister
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1781 Christian Brotcorne (cdH) 6/7/2006
  de toestand in het Midden-Oosten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1801 Christian Brotcorne (cdH) 4/10/2006
  de oorlog die door Isral wordt gevoerd in Libanon
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1818 Christian Brotcorne (cdH) 5/10/2006
  de rol van de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Naties in Darfour
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1857 Christian Brotcorne (cdH) 19/10/2006
  de reeds in januari jongstleden vastgestelde dringende behoefte aan een adequate financiering van het Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1884 Christian Brotcorne (cdH) 26/10/2006
  de Coperfin-hervorming
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1907 Christian Brotcorne (cdH) 9/11/2006
  de gevolgen van het arrest van het Arbitragehof van 3 mei 2006 inzake het gebruik der talen en de talenkennis opgelegd aan het onderwijzend personeel van een Franstalige gemeenteschool in een faciliteitengemeente
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1908 Christian Brotcorne (cdH) 9/11/2006
  de oprichting van een Bureau voor ethiek en administratieve deontologie
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1909 Christian Brotcorne (cdH) 9/11/2006
  het boycotten van de Palestijnse Autoriteit
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1920 Christian Brotcorne (cdH) 16/11/2006
  het volledig kosteloos maken van het woon-werkverkeer voor federale ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1921 Christian Brotcorne (cdH) 16/11/2006
  de invoering van een CO2-belasting
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1942 Christian Brotcorne (cdH) 23/11/2006
  het bezit van wapens door sportschutters
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6339
3-1949 Christian Brotcorne (cdH) 23/11/2006
  de toepassing van de nieuwe wapenwet inzake de termijnen die zijn opgelegd voor de aanvragen tot verlenging van vergunning
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6340
3-1950 Christian Brotcorne (cdH) 23/11/2006
  de geplande invoering van het Enig Kantoor van douane en accijnzen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6341
3-1951 Christian Brotcorne (cdH) 23/11/2006
  de rampzalige resultaten van de testen afgelegd in het kader van de gecertifieerde opleidingen voor ambtenaren van niveau C en B bij de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6342
3-1980 Christian Brotcorne (cdH) 7/12/2006
  het toekennen van verloven voor zending aan de leden van de griffies en parketten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-2007 Christian Brotcorne (cdH) 14/12/2006
  het afschaffen van tijdelijke mutaties voor sociale en familiale redenen binnen de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6478
3-2008 Christian Brotcorne (cdH) 14/12/2006
  de toepassing van antimisbruikbepalingen wanneer een Belgische vennootschap dividenden ontvangt van een vennootschap die inwoner is van Hongkong
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
3-2031 Christian Brotcorne (cdH) 11/1/2007
  de subsidiring van de onthaalcentra voor buitenlandse studenten
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6730
3-2040 Christian Brotcorne (cdH) 11/1/2007
  het Amerikaanse offensief in Somali
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-2060 Christian Brotcorne (cdH) 18/1/2007
  de steun die Belgi aan Japan verleent in het streven van dat land naar permanent lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2061 Christian Brotcorne (cdH) 18/1/2007
  het onderzoek van de universiteit van Cincinnati over het hoge kankerrisico bij brandweerlui
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2062 Christian Brotcorne (cdH) 18/1/2007
  de volgende ontmoeting tussen de President van de Russische Federatie en de Belgische overheid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2083 Christian Brotcorne (cdH) 25/1/2007
  het Belgisch standpunt over de ontwikkelingen in de aanpak van de Irak-crisis
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6908
3-2084 Christian Brotcorne (cdH) 25/1/2007
  de conclusies na de ontmoeting met de Russische overheid
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
3-2106 Christian Brotcorne (cdH) 1/2/2007
  de oprichting van een persdienst binnen de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2107 Christian Brotcorne (cdH) 1/2/2007
  het recht van de ambtenaren van de FOD Financin op vrijheid van meningsuiting
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2108 Christian Brotcorne (cdH) 1/2/2007
  de stand van zaken met betrekking tot de financiering van het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast en de betaling van de achterstallige honoraria van de schuldbemiddelaars
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2122 Christian Brotcorne (cdH) 8/2/2007
  de onderbreking van de projecten in Cambodja
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2124 Christian Brotcorne (cdH) 8/2/2007
  de sancties ten opzichte van de Palestijnse autoriteit
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-2125 Christian Brotcorne (cdH) 8/2/2007
  de eventuele toekenning van incentives aan het personeel van de FOD Financin dat is aangewezen voor een buitendienst op het grondgebied van een grote agglomeratie
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-2127 Christian Brotcorne (cdH) 8/2/2007
  het gevolg dat is gegeven aan het arrest van het Arbitragehof van 11 januari 2007 dat sommige bepalingen betreffende de verpakkingsheffing nietig verklaart
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-2139 Christian Brotcorne (cdH) 15/2/2007
  het toekennen van een taalpremie aan de ambtenaars van de centrale diensten van de verschillende FOD's
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7474
3-2141 Christian Brotcorne (cdH) 15/2/2007
  het beleid van Belgi in het kader van preventieve diplomatie
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7472
3-2187 Christian Brotcorne (cdH) 8/3/2007
  de onderhandelingen in het kader van de herziening van de Belgisch-Franse overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-2188 Christian Brotcorne (cdH) 8/3/2007
  de invoering van een fiscale incentive ter bevordering van het bedrijfsmecenaat
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-2192 Christian Brotcorne (cdH) 8/3/2007
  het verlenen van tijdelijke bescherming aan de slachtoffers van de burgeroorlog in Irak
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-2193 Christian Brotcorne (cdH) 8/3/2007
  de verklaringen van de Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid over de Raad van State
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
3-2214 Christian Brotcorne (cdH) 15/3/2007
  de toegang tot de stembureaus bij de federale parlementsverkiezingen voor kiezers met een beperkte mobiliteit of voor slechthorende kiezers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2216 Christian Brotcorne (cdH) 15/3/2007
  de toekenning van een visum aan de Congolese studenten die een bijkomend jaar secundair onderwijs moeten volgen voor ze naar de universiteit kunnen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2219 Christian Brotcorne (cdH) 15/3/2007
  de lijsten van de Belgen die zijn ingeschreven bij een diplomatieke of consulaire post
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2221 Christian Brotcorne (cdH) 15/3/2007
  de geblokkeerde situatie bij het uitvoeren van werkstraffen of activiteiten van algemeen nut
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2238 Christian Brotcorne (cdH) 22/3/2007
  de uitvoering van het Witboek voor de modernisering van de wetenschappelijke instellingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-2248 Christian Brotcorne (cdH) 22/3/2007
  de sancties jegens de Palestijnse overheid
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7836
3-2249 Christian Brotcorne (cdH) 22/3/2007
  de personen die gemachtigd zijn tot vaststelling van het niet meer strafrechtelijk bestrafte parkeren met het oog op de vestiging van een parkeerretributie of -belasting, verschuldigd krachtens de wet van 22 februari 1965
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-2250 Christian Brotcorne (cdH) 22/3/2007
  het protocolakkoord inzake de wijziging van de regeling die van toepassing is op de grensarbeiders
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-2269 Christian Brotcorne (cdH) 29/3/2007
  de problematiek van de deskundigen die door de parketten en rechtbanken worden opgeroepen in het kader van gerechtelijke deskundigenonderzoeken in strafzaken en de daaraan verbonden gerechtskosten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)
3-2270 Christian Brotcorne (cdH) 29/3/2007
  de herwaardering gevraagd door het verpleegpersoneel
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7908
3-2308 Christian Brotcorne (cdH) 12/4/2007
  het behoud van de inschrijving voor gecertificeerde opleidingen voor ambtenaren die geslaagd zijn voor een bekwaamheidsexamen dat toegang verleent tot de graad van hoofdinspecteur van Financin en tot de graad van eerste attach van Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-2309 Christian Brotcorne (cdH) 12/4/2007
  het behoud van de inschrijving voor gecertificeerde opleidingen voor ambtenaren die inmiddels bevorderd zijn tot een hogere klasse
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-2310 Christian Brotcorne (cdH) 12/4/2007
  de berekening van de vakantie- en recuperatieaanvragen van 23 januari 2007
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag ingetrokken
3-2311 Christian Brotcorne (cdH) 12/4/2007
  de evaluatie van de houders van een managementfunctie van de POD Wetenschapsbeleid
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-2312 Christian Brotcorne (cdH) 12/4/2007
  het afronden van de hervorming van het gerechtelijk akkoord
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-2326 Christian Brotcorne (cdH) 19/4/2007
  de uitvoering van een rentegratieplan teneinde in aanmerking te kunnen komen voor verminderde prestaties na ziekte
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7944
3-2327 Christian Brotcorne (cdH) 19/4/2007
  de stand van zaken met betrekking tot de modernisering van de openbare besturen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7945
3-2328 Christian Brotcorne (cdH) 19/4/2007
  het toekennen van een taalpremie aan de ambtenaars van de centrale diensten van de verschillende FOD's en POD's
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
3-2329 Christian Brotcorne (cdH) 19/4/2007
  het depolitiseren van de aanwijzing van de titularissen van een management- of staffunctie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7946
3-2330 Christian Brotcorne (cdH) 19/4/2007
  de verhuis van de diensten van Douane en Accijnzen van Namen naar het terrein van de voormalige Intermills fabriek
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7942
3-2331 Christian Brotcorne (cdH) 19/4/2007
  de toepassing van de regeling inzake forfaitaire kosten in geval van verhuring of concessie van onroerende goederen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7947
3-2332 Christian Brotcorne (cdH) 19/4/2007
  de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op verbouwings-, renovatie- en herstelwerken in een pastorie
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag ingetrokken