Christian Brotcorne - cdH
 
Geboren te Leuze-en-Hainaut op 9 december 1953

Licentiaat in de rechten (UCL)

Advocaat

Sinds 1977 : gemeenteraadslid (Leuze-en-Hainaut)
1977-1982 : schepen (Leuze-en-Hainaut)
1987-2000 : provincieraadslid (Henegouwen)
1989-1994 : eerste schepen (Leuze-en-Hainaut)
1993-2000 : voorzitter van de provincieraad (Henegouwen)
2002-2007 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
2002-2007 : lid van de Waalse Gewestraad
2003-2007 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2004-2007 : voorzitter van de cdH-fractie (Senaat)
2007-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2008-2010 : voorzitter van de cdH-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
2012-2018 : burgemeester (Leuze-en-Hainaut)
Sinds 3 december 2018 : eerste schepen (Leuze-en-Hainaut)

Commandeur in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 6 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-22/7/2004 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-22/7/2004 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-22/7/2004 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-22/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-22/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
5/2/2004-22/7/2004 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
22/7/2004-2/5/2007 Lid Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
22/7/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
22/7/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
22/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
22/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
22/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/4/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer
23/10/2008-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
11/12/2008-15/1/2009 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Kamer
15/1/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Kamer