Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Fauzaya Talhaoui

22 resultaten

3-469 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 2/12/2004
  de Belgische deelname aan de coŲrdinatie van het Europese drugsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/12/2004 (handelingen 3-87)
3-578 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 3/2/2005
  de omzetting van Europese richtlijnen in nationaal recht
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2228
3-590 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 3/2/2005
  de financiŽle middelen en de ontmantelingsstrategie van kerncentrales
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-634 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 17/2/2005
  de nieuwe Marokkaanse familiewetgeving
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-663 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 2/3/2005
  het werkgelegenheidsbeleid inzake de niet langer op de arbeidsmarkt bemiddelbare langdurig werklozen en leefloontrekkers
  minister van Werk
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-777 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 20/4/2005
  integratiebevorderende initiatieven in verband met gezinsondersteuning
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2589
3-848 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 26/5/2005
  het straatverbod in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-867 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 2/6/2005
  de nieuwe demobilisatiewet in Colombia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-929 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 23/6/2005
  de terugbetaling van het geneesmiddel "Lyrica"
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-946 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 30/6/2005
  de Gender Gap Index
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-971 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 7/7/2005
  het potentieel aan energie-efficiŽntie
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-1042 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 13/10/2005
  de uitvoering van de wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1651 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 11/5/2006
  het inschakelen van asielzoekers in het arbeidscircuit
  minister van Werk
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1653 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 11/5/2006
  de moderne wondzorgtechnieken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1856 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 19/10/2006
  de terugbetaling van de traagwerkende insuline-analogen Levemir en Lantus
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1905 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 9/11/2006
  de werking van de Antwerpse en de Gentse Cel Schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1948 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 23/11/2006
  de dag tegen huishoudelijk geweld en de taken van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1969 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 30/11/2006
  de wijzigingen in de pensioenregelingen voor de aangeslotenen bij de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-2072 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 25/1/2007
  de toegang tot gezondheidszorg
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6965
3-2175 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 1/3/2007
  het draaiboek schijnhuwelijken en het aantal geweigerde en erkende dossiers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7509
3-2215 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 15/3/2007
  de gedragscode bij en na optredens van politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2243 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 22/3/2007
  de barometer van verdraagzaamheid en de stand van zaken van het antiracismeplan
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)