Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Marie-José Laloy

7 resultaten

2-76 Marie-José Laloy (PS) 14/2/2000
  de prioriteiten van de regering in verband met het gewestelijk expressnet (GEN)
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-157 Marie-José Laloy (PS) 8/6/2000
  het instandhouden van persoonlijke betrekkingen tussen kinderen en hun gedetineerde ouder(s)
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-196 Marie-José Laloy (PS) 3/7/2000
  de problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-202 Marie-José Laloy (PS) 12/7/2000
  de uitvoering van de Euro-mediterrane overeenkomst in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-685 Marie-José Laloy (PS) 31/1/2002
  de Palestijnse kinderen die worden vastgehouden door Israël
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-737 Marie-José Laloy (PS) 6/3/2002
  de begroting waaronder de brigadecommissarissen ressorteren die door de politiehervorming het statuut van verbindingsambtenaar hebben gekregen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-198)
2-994 Marie-José Laloy (PS) 20/3/2003
  het koninklijk besluit tot vastlegging van de bijzondere voorwaarden voor de aanwerving van statutair en contractueel personeel bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot organisatie van de dienst
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1289