Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Didier Ramoudt

5 resultaten

2-51 Didier Ramoudt (VLD) 13/1/2000
  de achterstallige RSZ-bijdragen van voetbalclubs
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-23)
2-75 Didier Ramoudt (VLD) 14/2/2000
  de maatregelen tegen de geluidshinder voor de luchthaven van Zaventem en hun toepasbaarheid op de regionale luchthavens
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-142 Didier Ramoudt (VLD) 23/5/2000
  de werking van de Onderzoeksraad voor de zeevaart
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-281 Didier Ramoudt (VLD) 29/11/2000
  de Regie der gebouwen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-974 Didier Ramoudt (VLD) 27/2/2003
  de voorwaarden voor de uitbating van geautomatiseerde zonnecentra
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken