Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door François Bellot

19 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10941 François Bellot (MR) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  de installatie van windturbines in Waalse gemeenten die naast een vliegbasis van Defensie liggen
  Verzending vraag 22/1/2014
  Antwoord 20/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4132
5-10347 François Bellot (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS Logistics en de sterke vermindering van de activiteiten in het station van Monceau
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3982
5-10343 François Bellot (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het Thalys-akkoord inzake het uitbaten van treinen tussen Brussel en Amsterdam
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3942
5-10340 François Bellot (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de toekomst van de Thalys tussen Brussel en Oostende en de Thalys tussen Parijs en Luik via Namen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3875
5-10337 François Bellot (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  een technisch incident op een werf van Infrabel
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3837
5-9621 François Bellot (MR) minister van Justitie  
  het verbod op de vrije verkoop van vuurwapens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3716
5-9202 François Bellot (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De toestand van NMBS Logistics
  Verzending vraag 5/6/2013
  Antwoord 17/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3253
5-7288 François Bellot (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgkundige - Registratie - Vroedvrouw - In aanmerking nemen van de opleiding - Voorwaarden - Advies van de Federale Raad voor de vroedvrouwen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 5/12/2013
5-6251 François Bellot (MR) vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De hervorming van de roerende voorheffing
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 19/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1799
5-6140 François Bellot (MR) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De ongevraagde telefonische verkoop
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 29/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1773
5-6014 François Bellot (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De nauwgezette controleacties op de autosnelwegen
  Verzending vraag 30/3/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2101
5-3905 François Bellot (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ontwikkeling van de lighttrain
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1336
5-3677 François Bellot (MR) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën  
  De overzending aan vreemde landen van gegevens van houders van spaarrekeningen
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1125
5-2627 François Bellot (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Versoepeling van de taalvereisten bij de indienstneming van ambtenaren
  Verzending vraag 27/6/2011
  Antwoord 3/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2626
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1002
5-2626 François Bellot (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Versoepeling van de taalvereisten bij de indienstneming van ambtenaren
  Verzending vraag 27/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2627
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1002
5-1943 François Bellot (MR) minister van Landsverdediging  
  De leegloop bij het leger
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 7/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-720
5-1508 François Bellot (MR) minister van Justitie  
  Het incident dat op 16 januari 2011 plaatsvond in de gevangenis van Sint-Gillis tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 30/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-495
5-1502 François Bellot (MR) minister van Justitie  
  De omzendbrief met betrekking tot de toepassing van de wapenwet en de voorwaarden die gelden voor de organisatie van wapenbeurzen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-388
5-196 François Bellot (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Gebouwen - Eigendommen van De Post - Staat van de gebouwen - Aankopen - sale-and-lease-backoperaties
  Verzending vraag 30/9/2010
  Antwoord 14/1/2011