Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door André du Bus de Warnaffe

56 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11367 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het voornemen van het RIZIV om de terugbetaling van de respiratoire monitoring van zuigelingen af te schaffen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4817
5-11358 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de therapietrouw van patiënten met chronische aandoeningen
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4922
5-11350 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de hervorming van de pediatrische zorg
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4882
5-11340 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de efficiëntie en veiligheid van geneesmiddelen volgens Test-Aankoop
  Verzending vraag 4/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4816
5-11075 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken  
  de verzekeringen voor vrijwilligers
  Verzending vraag 6/2/2014
  Antwoord 14/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4313
5-11066 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het achterblijven van de publicatie van het evaluatierapport van de zorgtrajecten
  Verzending vraag 5/2/2014
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4709
5-11063 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de ziekte van Lyme
  Verzending vraag 5/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4697
5-10673 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de fibromyalgie
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4337
5-10648 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de toepassing van de derdebetalersregeling door tandartsen
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4174
5-10453 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de verkiezingen in Guinee
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3896
5-9881 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Werk  
  Vrijstelling voor sociale of familiale redenen krachtens artikel 90 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 - Cijfers voor de jaren 2008 tot 2012 - Vooruitzichten voor 2013
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9228 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De health literacy
  Verzending vraag 5/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3489
5-9141 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De mensenrechten in Mauritanië
  Verzending vraag 24/5/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3338
5-7985 André du Bus de Warnaffe (cdH) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De benoemingen van nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen
  Verzending vraag 28/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3936
5-7147 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Justitie  
  Bedelen met kinderen - Parketten - Huidig beleid - VN-Comité voor de Rechten van het Kind - Aanbeveling - Werkgroep bedelende kinderen - Werkzaamheden
  Verzending vraag 9/10/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6773 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De controles op het voorschrijven van stollingsfactoren
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 29/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2430
5-6772 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De chirurgische behandeling van obesitas
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 5/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2429
5-6359 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Werk  
  De werkgeversgroeperingen
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2051
5-6211 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Buitenlandse ambassades in België - Internationale organisaties - Personeel
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-5958 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De herinschakeling in het arbeidscircuit na een periode van arbeidsongeschiktheid
  Verzending vraag 23/3/2012
  Antwoord 15/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1659
5-5827 André du Bus de Warnaffe (cdH) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Behandeling van de dossiers - Termijnen - Achterstand - E-did-project tot informatisering van het dossier - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5826 André du Bus de Warnaffe (cdH) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW ) - Duurzaam energie- en milieubeheer - Projecten - EMAS-certificaat - Eventuele verkrijging
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5825 André du Bus de Warnaffe (cdH) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Personen met een handicap - Vertegenwoordiging
  Verzending vraag 5/3/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5693 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Openbare instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht in België - Dividenden - Verlaagde roerende voorheffing - Toepassing - Praktijken van de Belgische betaalorganen
  Verzending vraag 23/2/2012
  Antwoord 18/6/2012
5-5638 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hemofilie - Behandelingen - Bekostiging - Budget
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3777
5-5637 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het vaccin tegen poliomyelitis
  Verzending vraag 15/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2667
5-5636 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Duurzaam energie- en milieubeheer - Resultaten - Toekenning van EMAS-certificaat (Eco-Management and Audit Scheme)
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1203
5-5635 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dossiers arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Achterstand in de behandeling - Cijfers - Betaling verwijlintresten - Informatisering van het invaliditeitsdossier - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1102
5-5634 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Personen met een handicap - Vertegenwoordiging in de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-484
5-5319 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het samenwerkingsprotocol tussen België en de Democratische Republiek Congo inzake het bestrijden en de controle van diabetes
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 6/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1565
5-3937 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3900
5-3936 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De benoemingen van nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3796
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-7985
5-3935 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Prenatale selectie volgens geslacht
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3676
5-3900 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Klimaat en Energie  
  Toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap
  Verzending vraag 2/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1462
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3937
5-3796 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  De benoemingen van nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen
  Verzending vraag 25/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1383
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3936
5-3777 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hemofilie - Behandelingen - Bekostiging - Budget
  Verzending vraag 22/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5638
5-3676 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Prenatale selectie volgens geslacht
  Verzending vraag 16/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1293
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3935
5-3138 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Verdrag nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor het huispersoneel - Inwerkingtreding - Ratificatie door België - Termijn - Gevolgen voor het Belgisch recht
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-2667 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Het vaccin tegen poliomyelitis
  Verzending vraag 4/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-869
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5637
5-2621 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  De samenwerking met Rwanda
  Verzending vraag 27/6/2011
  Antwoord 25/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-906
5-1643 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de VN inzake vrouwen, vrede en veiligheid
  Verzending vraag 4/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-454
5-1483 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ("Vrouwen, vrede en veiligheid") - Uitvoering - Budgetten in België - Methode - Rapport aan de Europese Unie - Belgische resultaten
  Verzending vraag 24/2/2011
  Antwoord 1/6/2011
5-1206 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstellingen - Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen - Werking - Cijfers
  Verzending vraag 4/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
5-1205 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Werking - Onwetendheid van de bevolking - Informatiecampagne - Website
  Verzending vraag 4/2/2011
  Antwoord 18/3/2011
5-1204 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Project "Quo vadis, kinderbijslag?" - Stand van zaken - Conclusies en aanbevelingen
  Verzending vraag 4/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
5-1203 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Duurzaam energie- en milieubeheer - Resultaten - Toekenning van EMAS-certificaat (Eco-Management and Audit Scheme)
  Verzending vraag 4/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5636
5-1202 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Informeren van de gezinnen - Website - Kwaliteitslabel AnySurfer
  Verzending vraag 4/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
5-1103 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Pensioen van de overheidssector en beroeps- of vervangingsinkomen - Cumulatie - Controle - Overleg tussen de diensten - Berekening van het toegestane inkomen - Indexering van de maximumbedragen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 23/8/2011
5-1102 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dossiers arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Achterstand in de behandeling - Cijfers - Betaling verwijlintresten - Informatisering van het invaliditeitsdossier - Stand van zaken
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5635
5-768 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbare instellingen van sociale zekerheid - Uitgaven voor informatica
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 16/2/2011
5-763 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen van werknemers - Beheer van de individuele rekeningen - Vzw CIMIRe en SIGeDIS
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 7/3/2011
5-760 André du Bus de Warnaffe (cdH) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Rijksdienst voor Pensioenen - Werkingskosten
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 7/3/2011
5-486 André du Bus de Warnaffe (cdH) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-Generaal Personen met een Handicap - Tevredenheidsonderzoek van 2007 en 2008 - Actieplan - Duur - Uitvoering van de maatregelen - Eventueel nieuw tevredenheidsonderzoek
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 6/6/2011
5-485 André du Bus de Warnaffe (cdH) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Personen met een handicap - Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen - Evaluatie - Verslag - Deelneming van België
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 18/2/2011
5-484 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Vertegenwoordiging in de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5634
5-122 André du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinesitherapeuten - SELOR - Vergelijkend examen voor het verkrijgen van een RIZIV-nummer - Opportuniteit
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 24/12/2010