Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Geert Lambert

220 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7432 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Verlaagd tarief - Doelgroep - Kostprijs - Overleg met gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1662
4-7400 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Bezit van wapens - Niet aanvragen van een verplichte vergunning - Aansporing tot inlevering - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Antwoord 29/4/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1637
4-7366 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Handvuurwapens - Stijgende invoer - Vergelijking van de invoervergunningen met de wapenvergunningen - Controle van de wapenregisters van de wapenhandelaars
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7365
4-7365 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Handvuurwapens - Stijgende invoer - Vergelijking van de invoervergunningen met de wapenvergunningen - Controle van de wapenregisters van de wapenhandelaars
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Antwoord 29/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7366
4-6953 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nieuw Centraal Wapenregister - Ontwikkeling - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1429
4-6952 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Lopende informaticaprojecten - Stand van zaken - Budgetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1428
4-6942 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wapenwetgeving - Taken van de lokale politiezones - Omzendbrief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6941
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1430
4-6941 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Wapenwetgeving - Taken van de lokale politiezones - Omzendbrief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6942
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1430
4-6575 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aantal afgeschafte treinen - Uitrusting bestand tegen winterweer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1363
4-6547 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Vliegtuig van het Belgisch Leger - Gebruik door de Raadsvoorzitter van de Europese Unie - Prijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010) 20/1/2010
  Antwoord 23/2/2010
4-6369 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Synatomfonds - Belegging van de middelen door de nucleaire exploitanten - Commissie voor nucleaire voorzieningen - Vooruitzichten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010) 29/12/2009
  Antwoord 25/2/2010
4-6368 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  IJzertorenmuseum - Bezoek van de ambassadeur van Zwitserland - Veiligheidsmaatregelen - Nepbezoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/2/2010) 4/1/2010
  Antwoord 8/2/2010
4-6367 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vice-gouverneurs - Vlaams-Brabant - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Werklast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010) 29/12/2009
  Antwoord 24/2/2010
4-6366 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Diensten van de vice-gouverneurs - Vlaams-Brabant - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Personeel en werkingskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6209 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3390
4-6203 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Handvest van Verona - Rechten van personen met een handicap in geval van rampen - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3024
4-6118 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 5/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3384
4-6107 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gezinshereniging - Huwelijk - Aantal aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2690
4-5993 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrale van Gravelines - Incident - Effecten in BelgiŽ - Veiligheid van de inwoners van nabijgelegen Belgische gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 24/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4377
4-5949 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 26/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3394
4-5948 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 27/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3385
4-5925 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweermannen - Statuut - OfficiŽle uitoefening van een risicoberoep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2736
4-5914 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Informatiebeheer - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2716
4-5791 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Defecten van de treinstellen - Aantallen - Gemiddelde hersteltijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4373
4-5720 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woninghuurwet - Verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst - Correcte interpretatie - Aanpassing naar gelijkvormigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4911
4-5671 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 7/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4375
4-5636 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3377
4-5621 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Magistratuur - Pogingen tot beÔnvloeding van rechters - Oprichting van een meldpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2928
4-5586 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2508
4-5438 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Regeerakkoord - Arbeidsmigratie - Akkoord op de regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2483
4-5402 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4374
4-5386 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Internetvrijheid - Belang in dictatoriale regimes - Anticensuurtechnologie - Steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3763
4-5367 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3374
4-5242 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Kiwimodel - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2922
4-5153 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Aankoopbeleid - Duurzame natuursteen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3017
4-5152 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bankwezen - Dexia - Financial Security Assurance (FSA) - Bonusbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3015
4-4911 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woninghuurwet - Verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst - Correcte interpretatie - Aanpassing naar gelijkvormigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5720
4-4377 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrale van Gravelines - Incident - Effecten in BelgiŽ - Veiligheid van de inwoners van nabijgelegen Belgische gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009) 10/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4376
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5993
4-4376 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Kerncentrale van Gravelines - Incident - Effecten in BelgiŽ - Veiligheid van de inwoners van nabijgelegen Belgische gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009) 10/9/2009
  Antwoord 14/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4377
4-4375 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009) 10/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4374
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5671
4-4374 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009) 10/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4375
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5402
4-4373 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Defecten van de treinstellen - Aantallen - Gemiddelde hersteltijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009) 10/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5791
4-4372 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid - Opsturen van een 'bewijs van leven' door de pensioengerechtigden - Mogelijkheid tot elektronisch overmaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009) 10/9/2009
  Antwoord 7/10/2009
4-3765 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  AB Inbev - Aanpassing van de betalingsmodaliteiten - Onderzoek - Stopzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 3/11/2009
4-3764 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Productie van stroom - Wind gevangen door hoogspanningsmasten - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 25/8/2009
4-3763 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Internetvrijheid - Belang in dictatoriale regimes - Anticensuurtechnologie - Steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5386
4-3762 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties (VN) - Samenwerking - Aangeklaagde Congolese krijgsheer - Arrestatiebevel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-3761 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Staatssteun - Misbruik door de banken - Verhoging van de winstmarges
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 27/8/2009
4-3760 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bedrijven betrokken bij de productie en verkoop van clusterbommen - Financiering - Verbod - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 27/8/2009
4-3759 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Opening van het Magrittemuseum - Tentoonstelling van de collectie van de negentiende eeuw in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Weerslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 29/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3758
4-3758 Geert Lambert (Onafhankelijke) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Opening van het Magrittemuseum - Tentoonstelling van de collectie van de negentiende eeuw in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Weerslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 28/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3759
4-3558 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Sturen van haatmail - Genomen maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009) 10/6/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3477 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Zuid-Oost Turkije - Schending van de kinderrechten - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3476 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Militaire robottechnologie - Internationale regelgeving - Oorlogs- en humanitair recht (Onbemande telegestuurde vliegtuigen, drones)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Antwoord 15/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3475
4-3475 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Militaire robottechnologie - Internationale regelgeving - Oorlogs- en humanitair recht (Onbemande telegestuurde vliegtuigen, drones)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Antwoord 9/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3476
4-3474 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Fiscale wetgeving - Uniforme toepassing - Verschillen volgens woonplaats
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Antwoord 17/6/2009
4-3473 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Turkije - Vervolging - Koerdische Demokratik Toplum Partisi (DTP) - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3472 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Afrikaanse media - Beleid van de Europese Unie - Bijsturing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3394 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Rappel 3/7/2009
  Rappel 8/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3393
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5949
4-3393 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 20/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3394
4-3392 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 28/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
4-3391 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3390 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6209
4-3389 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 15/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3388 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 10/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3387 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3386 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 18/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3385 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5948
4-3384 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6118
4-3383 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3382 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 25/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3381 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 5/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3380 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3379 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 28/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3378 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 29/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3377 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5636
4-3376 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 23/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3375 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 5/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3374 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5367
4-3373 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 8/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3372 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 25/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3371 Geert Lambert (Onafhankelijke) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Beleidscellen - Documenten - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 13/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3392
4-3370 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wapens - Registratie door de provincies - Gebrek aan personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 5/6/2009
4-3347 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beursgenoteerde bedrijven - Deugdelijk bestuur - Herwerkte gedragscode - Volstaan van zelfregulering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 17/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
4-3346 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Crisis - G20 - Globaal plan voor herstel en hervorming - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 17/4/2009
  Antwoord 20/5/2009
4-3120 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Wereldbank - Instelling van een 'kwetsbaarheidsfonds' - Deelname van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009) 27/2/2009
  Antwoord 2/4/2009
4-3119 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Gloeilamp - Europees verbod - spaarlampen - Begeleidende maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009) 27/2/2009
  Antwoord 19/3/2009
4-3118 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Etikettering van bepaalde energieverbruikende apparaten - Vermelding van het energieverbruik - Herziening van de regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009) 27/2/2009
  Antwoord 3/4/2009
4-3117 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Rekruteringen- Gebruik van hersenscans - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009) 27/2/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3024 Geert Lambert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Handvest van Verona - Rechten van personen met een handicap in geval van rampen - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3023
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6203
4-3023 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Handvest van Verona - Rechten van personen met een handicap in geval van rampen - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3024
4-3018 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Antarctisch Verdrag - PotentiŽle bedreigingen van Antarctica - Rol van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3017 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Aankoopbeleid - Duurzame natuursteen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5153
4-3016 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Duurzaam beleggen - Transparantie - Minimumnormen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 27/8/2009
4-3015 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bankwezen - Dexia - Financial Security Assurance (FSA) - Bonusbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5152
4-3010 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Laptops - Verkoop met Windows-besturingssysteem - Eventuele koppelverkoop - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3009
4-3009 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Laptops - Verkoop met Windows-besturingssysteem - Eventuele koppelverkoop - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3010
4-2982 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Elektrische auto's - Nuluitstoot - Oprichting van een nationaal netwerk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009) 6/2/2009
  Antwoord 9/3/2009
4-2976 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese veiligheidsstrategie - Herziening - Zes menselijke veiligheidsbeginselen - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009) 6/2/2009
  Antwoord 20/3/2009
4-2975 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Banken gesteund door de overheid - Invulling van bestuursmandaat door deze overheid - Concrete opdracht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009) 6/2/2009
  Antwoord 12/5/2009
4-2929 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische ontwikkelingssamenwerking - Klimaattest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 2/2/2009
  Antwoord 5/3/2009
4-2928 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Magistratuur - Pogingen tot beÔnvloeding van rechters - Oprichting van een meldpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 2/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5621
4-2927 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Oorlog in Gaza - IsraŽlisch leger - Oorlogsmisdaden - Verenigde Naties - Oprichting van een tribunaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 2/2/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-2926 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - IsraŽl - Versterking van de banden - Voorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 2/2/2009
  Antwoord 20/3/2009
4-2925 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  China - Vrijheid van meningsuiting - Uitzendingen van New Tang Dynasty Television (NTDTV) - Eutelsat - Hervatting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 2/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2924 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Kunststof zuigflessen - Chemische stof bisphenol A - Gevaar voor de gezondheid - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 2/2/2009
  Antwoord 27/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2923
4-2923 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kunststof zuigflessen - Chemische stof bisphenol A - Gevaar voor de gezondheid - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 2/2/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2924
4-2922 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Kiwimodel - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 2/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5242
4-2918 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FinanciŽle markt - Ratingagentschappen - Controle - Evaluatie van de kwaliteit van de banken door een officiŽle instelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 2/2/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-2830 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fortis - Filialen - Belastingparadijzen - Beschikbare informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-2736 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweermannen - Statuut - OfficiŽle uitoefening van een risicoberoep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2129
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5925
4-2735 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten - Nieuwe samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2128
4-2716 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Informatiebeheer - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1138
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5914
4-2690 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezinshereniging - Huwelijk - Aantal aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1642
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6107
4-2649 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Synatom-fonds - Gelden - Beschikbaarheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2130
4-2573 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Strafregister - Gedifferentieerd systeem van afschriften
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1981
4-2508 Geert Lambert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-678
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5586
4-2483 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Regeerakkoord - Arbeidsmigratie - Akkoord op de regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1988
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5438
4-2420 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Stations en treinstellen - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 4/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1217
4-2398 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Conventie inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken - Toetsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1233
4-2251 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FinanciŽle crisis - Maatregelen - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 27/8/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1208
4-2244 Geert Lambert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kinderopvang - Fiscale aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 29/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-913
4-2130 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Klimaat en Energie  
  Synatom-fonds - Gelden - Beschikbaarheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2649
4-2129 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweermannen - Statuut - OfficiŽle uitoefening van een risicoberoep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2736
4-2128 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten - Nieuwe samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2735
4-1989 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Gevangenissen - Mensen onder elektronisch toezicht of beperkte detentie - Werkloosheidsvergoeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 17/11/2008
  Antwoord 4/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-501
4-1988 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Regeerakkoord - Arbeidsmigratie - Akkoord op de regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 17/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-499
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2483
4-1981 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Strafregister - Gedifferentieerd systeem van afschriften
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 17/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-500
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2573
4-1680 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Deelname aan de kermis van Aalter
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 1/10/2008
  Antwoord 31/10/2008
4-1661 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postbedeling - Klachten - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 26/9/2008
  Antwoord 3/11/2008
4-1660 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Gunningen - Belangenconflicten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 26/9/2008
  Antwoord 10/11/2008
4-1659 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  FinanciŽle systeemrisico's - Kredietcrisis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 26/9/2008
  Antwoord 12/12/2008
4-1658 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Luchthaven van Zaventem - Stakingen - Communicatie - Vernietiging van bagage
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 26/9/2008
  Antwoord 23/10/2008
4-1657 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Lokale en regionale radiozenders - Straalverbindingen - Belastingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 26/9/2008
  Antwoord 17/10/2008
4-1643 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Reizigers met een fiets - Capaciteit van treinwagons
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008) 24/9/2008
  Antwoord 8/12/2008
4-1642 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezinshereniging - Huwelijk - Aantal aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008) 24/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2690
4-1421 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vernieuwing elektronische identiteitskaart - Beroepsgegevens - Ambtenaren - Ontbrekende codering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008) 4/9/2008
  Antwoord 19/12/2008
4-1236 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties - Speciaal rapporteur - Recht op voedsel - Ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008) 11/7/2008
  Antwoord 29/8/2008
4-1235 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Tibet - Maartprotesten - Opgepakte Tibetanen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008) 11/7/2008
  Antwoord 29/8/2008
4-1234 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Benelux - Intrafederaal samenwerkingsakkoord
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008) 11/7/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-1233 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Conventie inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken - Toetsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008) 11/7/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2398
4-1232 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Tsjaad - Verkoop van kinderen van vluchtelingen - Soedanese milities
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008) 11/7/2008
  Antwoord 25/8/2008
4-1231 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  United Nations Mission in Kosovo - Personeel - Vervolging voor fraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008) 11/7/2008
  Antwoord 25/8/2008
4-1228 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Alternatieve geneesmiddelen - Alternatieve methodes - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008) 11/7/2008
  Antwoord 8/9/2008
4-1225 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde staten - Ministerie van Buitenlandse Zaken - Antiterrorismedienst - Bezoek van de adjunct-coŲrdinator in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008) 11/7/2008
  Antwoord 2/9/2008
4-1222 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Antiterrorismedienst van de Verenigde Staten - Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - Opdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008) 11/7/2008
  Antwoord 2/9/2008
4-1217 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations en treinstellen - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2420
4-1216 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Luchtvaartmaatschappijen - Afficheren van de prijzen van vliegtuigtickets - Inbreuken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Antwoord 9/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1215
4-1215 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Klimaat en Energie  
  Luchtvaartmaatschappijen - Afficheren van de prijzen van vliegtuigtickets - Inbreuken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1216
4-1214 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Personeel - Arbeidsgeneesheren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Antwoord 29/7/2008
4-1213 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Egypte - Arrestatie van HIV-patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-1212 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Mensenrechtenactivist Hubert Tshiswaka - Arrestatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Antwoord 15/7/2008
4-1211 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ivoor - Illegale handel - China
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-1210 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Wapenhandel - Internet - Strijd van de Federal Computer Crime Unit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Antwoord 12/9/2008
4-1209 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Eergerelateerd geweld - Opleiding van agenten - Samenwerking en informatie-uitwisseling met andere diensten en verenigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Antwoord 31/7/2008
4-1208 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FinanciŽle crisis - Maatregelen - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2251
4-1207 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese Investeringsbank - Kredietverlening voor mijnbouwprojecten - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Antwoord 5/8/2008
4-1206 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Project datawarehouse - Douane en accijnzen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 2/7/2008
  Antwoord 5/8/2008
4-1188 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Woon-werkverkeer - Fiscale aftrek - Beperking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 7/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-103
4-1187 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wapensystemen met verarmd uranium Ė Verbod Ė Ontwerpverdrag van de Verenigde Naties Ė Rol van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-55
4-1186 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Seingevers bij wielerwedstrijden - Aanpassing van het koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-21
4-1185 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Internationale Organisatie voor Migratie - Werking - Budgettaire technieken (Vervanging van de directeur-generaal - Techniek van het "discretionary income")
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 15/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-14
4-1184 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Botswana - Deportaties van de San - Ontginning van diamanten (Bosjesmannen uit het Centraal-Kalahari Wildreservaat)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 4/11/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-13
4-1183 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Egypte - Beschadiging van een fossiel - Belgische diplomaten - Schadevergoeding (Historische site van de vallei der walvissen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 26/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-12
4-1155 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Organisatie van fuiven - Veiligheidsaspecten - Gemeentelijke bevoegdheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/7/2008) 23/6/2008
  Antwoord 18/7/2008
4-1141 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Brusselse rechtbank - Nederlandstalige onderzoeksrechters - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-1138 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Informatiebeheer - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2716
4-1137 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweldloze actie - NAVO - Optreden van de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 1/7/2008
4-1021 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Rechtsplegingsvergoeding - Recht op verlaging tot ťťn vierde van het basisbedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008) 3/6/2008
  Antwoord 10/7/2008
4-1020 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Rechtsplegingsvergoeding - Verstekmakende partijen - Bevoordeelde positie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008) 3/6/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-1019 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Rechtsplegingsvergoeding - Aanpassing aan het effectief toegekende bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008) 3/6/2008
  Antwoord 10/7/2008
4-944 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk  
  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Uitgekeerde bedragen - Hervorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008) 9/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-943
4-943 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Uitgekeerde bedragen - Hervorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008) 9/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-944
4-929 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Klimaat en Energie  
  Illegaal gekapt hout - Bestrijding - Europees wetgevingsinitiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008) 5/5/2008
  Antwoord 10/6/2008
4-927 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europees jaar van de vrijwilligers - 2011 - Steun van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008) 5/5/2008
  Antwoord 12/6/2008
4-926 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008) 5/5/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-925 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Voedingsmiddelen - Azo-kleurstoffen - Gevaar voor de volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008) 5/5/2008
  Antwoord 9/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-924
4-924 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voedingsmiddelen - Azo-kleurstoffen - Gevaar voor de volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008) 5/5/2008
  Antwoord 5/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-925
4-923 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Europese apothekers - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008) 5/5/2008
  Antwoord 21/10/2008
4-913 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kinderopvang - Fiscale aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008) 5/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2244
4-912 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsgebouwen - Biometrische gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008) 5/5/2008
  Antwoord 7/11/2008
4-833 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kinderopvang - Beschouwen als verloning - Toepassing van artikel†38, ß1, eerste lid, 11ļ, van het WIB 1992
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008) 22/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
4-785 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Overlijden - Meldinsplicht door het gemeentebestuur - Naaste familie van de overledene
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/5/2008) 11/4/2008
  Antwoord 31/7/2008
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-266
4-763 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Georganiseerde misdaad - Rapport van de Italiaanse antimaffiacommissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 7/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-762
4-762 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Georganiseerde misdaad - Rapport van de Italiaanse antimaffiacommissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 7/4/2008
  Antwoord 18/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-763
4-678 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-240
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2508
4-639 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  NAVO - Plaatsing van een raketschild in Europa - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 12/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-241
4-310 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Justitie  
  Rechtsplegingsvergoeding - Akkoordvonnissen - Hogere vergoeding bij niet-naleving van de afspraken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
4-266 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Binnenlandse Zaken  
  Overlijden - Meldinsplicht door het gemeentebestuur - Naaste familie van de overledene
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 30/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-785
4-265 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cumulregeling - Vervangingsinkomen - Werk als kunstenaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 30/1/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-244 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Rwanda - Gacaca-rechtbanken - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-243 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Extractive Industry Transparency Initiative - Ontwikkelingssamenwerking - Verplichte voorwaarde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-242 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  NAVO - Plaatsing van een raketschild in Europa - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-241
4-241 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  NAVO - Plaatsing van een raketschild in Europa - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-242
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-639
4-240 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Justitie  
  Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-239
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-678
4-239 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 12/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-240
4-238 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
4-104 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Europese Commissie - Mededeling betreffende alternatieve BTW-tarieven - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-103 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Woon-werkverkeer - Fiscale aftrek - Beperking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1188
4-56 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007) 6/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-55 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wapensystemen met verarmd uranium Ė Verbod Ė Ontwerpverdrag van de Verenigde Naties Ė Rol van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007) 6/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1187
4-54 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Chemisch Wapenverdrag Ė Toetsing Ė Verbod op farmacologische wapens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007) 6/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-34 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Notionele intrestaftrek - Misbruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-33 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-tarief - Spaarlampen - Verlaging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007) 25/10/2007
  Antwoord 16/11/2007
4-32 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Datawarehouse - Vertraging van het project (Douane-aangiften en accijnzen - Amerikaanse eisen : terrorisme - Nadeel voor de Vlaamse maritieme sector)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-27 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Turkije - Toestemming van het Parlement - Invasie in Irak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/11/2007) 23/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-24 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Luchtvaartmaatschappijen - Vliegtuigtickets - Affichering van de all-inprijs - Wet van 14†juli†1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 17/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-23 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) Eerste minister  
  SubsidiŽring - Programmaís van de Europese Unie - Energie en leefmilieu - Europese organisaties verbonden met Prins Laurent (Toezicht)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 17/10/2007
  Antwoord 12/11/2007
4-22 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) Eerste minister  
  Bilderbergconferentie - Deelname van prins Filip - Aftoetsing inbreng bij een regeringslid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 17/10/2007
  Antwoord 12/11/2007
4-21 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Seingevers bij wielerwedstrijden - Aanpassing van het koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1186
4-20 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Electrabel - Marktkracht - Prijsverhogingen - Eventuele tijdelijke maatregelen (Rapport van de CREG - Misbruik van machtspositie - Nieuw beschermingsmechanisme voor sociale tarieven)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 15/10/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-19 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wapenhandel - Internet - Strijd van de Federal Computer Crime Unit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 15/10/2007
  Antwoord 9/11/2007
  Rappel 17/7/2008
4-15 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Intergouvernementele Conferentie tot opstelling van een Grondwet voor Europa (IGC) - Ontwerp van hervormingsverdrag (Bescherming van persoonsgegevens - Rechtsgrondslag inzake minderheidstalen - Herziening Euratomverdrag)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-14 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Internationale Organisatie voor Migratie - Werking - Budgettaire technieken (Vervanging van de directeur-generaal - Techniek van het "discretionary income")
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1185
4-13 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Botswana - Deportaties van de San - Ontginning van diamanten (Bosjesmannen uit het Centraal-Kalahari Wildreservaat)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1184
4-12 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Egypte - Beschadiging van een fossiel - Belgische diplomaten - Schadevergoeding (Historische site van de vallei der walvissen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1183
4-7 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude  
  Wet van 7†mei†1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers - Illegale gokkantoren - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 15/10/2007
  Antwoord 20/11/2007
4-6 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Ondergrondse aardgasopslagplaats - Project in Poederlee - Advies van de CREG
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 15/10/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-5 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Koppelverkoop - iPhone - Abonnement bij een telecommunicatiepartner
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 15/10/2007
  Antwoord 6/12/2007
4-3 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  RIZIV - Administratieve fout - Terugbetaling Exubera (Inhaleerbare insuline - Herzieningsprocedure)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007) 15/10/2007
  Antwoord 10/12/2007