Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Marc Verwilghen

29 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7511 Marc Verwilghen (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  NMBS - Gebrekkige gsm-ontvangst op de treinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7510
4-7510 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Gebrekkige gsm-ontvangst op de treinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7511
4-5865 Marc Verwilghen (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Illegaal downloaden - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4241
4-5846 Marc Verwilghen (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mobiel internet - Penetratiegraad - Smartphones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2664
4-5670 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4358
4-5175 Marc Verwilghen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beheer van de overheidsgebouwen - Investeringen in "groene economie" - Energieverbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4240
4-4358 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009) 9/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5670
4-4241 Marc Verwilghen (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Illegaal downloaden - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009) 28/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5865
4-4240 Marc Verwilghen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beheer van de overheidsgebouwen - Investeringen in "groene economie" - Energieverbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009) 28/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5175
4-4239 Marc Verwilghen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BTW - Lokale overheden - Vrijstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009) 28/8/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-3302 Marc Verwilghen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Privťklinieken - Wettelijk kader - Chirurgische ingrepen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 20/5/2009
4-3040 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenschapswachten - Niet ingevulde functies - Aantallen actieve werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 5/6/2009
4-2816 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezinshereniging - Recht op verblijf voor ascendenten van de eerste graad - Verantwoording
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
4-2664 Marc Verwilghen (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mobiel internet - Penetratiegraad - Smartphones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1978
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5846
4-2640 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Duurzame energieproductie - Conventionele energieproductie - Verhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 21/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1875
4-2637 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Distributienet - Tarieven - Goedkeuring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-503
4-2597 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Ouderen in een rusthuis - Onderhoudsplicht - Overschrijding van ťťn vierde van het inkomen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 17/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-757
4-2105 Marc Verwilghen (Open Vld) eerste minister  
  Baai van Heist - Dichten van geul tussen strand en zandbank - Risico's - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009) 3/12/2008
  Antwoord 19/12/2008
4-1978 Marc Verwilghen (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mobiel internet - Penetratiegraad - Smartphones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008) 10/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2664
4-1878 Marc Verwilghen (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) - Voorlichtingscampagnes - Impact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1875 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Duurzame energieproductie - Conventionele energieproductie - Verhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2640
4-1448 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Informatie op de treinen - Buitenlandse treinreizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008) 4/9/2008
  Rappel 3/11/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-757 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Ouderen in een rusthuis - Onderhoudsplicht - Overschrijding van ťťn vierde van het inkomen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 7/4/2008
  Rappel 3/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2597
4-707 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Distributienet - Tarieven - Goedkeuring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-503
4-688 Marc Verwilghen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Strafuitvoeringsrechtbanken - Achterstand - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 7/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-348
4-503 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Distributienet - Tarieven - Goedkeuring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008) 17/3/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-707
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2637
4-348 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafuitvoeringsrechtbanken - Achterstand - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-62
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-688
4-338 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  CO2-uitstoot - Compensatieprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008) 13/2/2008
  Antwoord 13/3/2008
4-307 Marc Verwilghen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Wegenwerken - Ongevallen - Signalisatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Antwoord 6/3/2008