Marc Verwilghen - Open Vld
 
Doctor honoris causa (Universiteit Gent)
 
Professor honoris causa (Universiteit Santo Domingo - Dominicaanse Republiek)
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Dendermonde op 21 september 1952

Licentiaat in de rechten (UGent)

Advocaat

1983-1988 : lid van de raad van bestuur van Intergem
1983-1999 : gemeenteraadslid (Dendermonde)
1991-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1991-1992 : secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1995-1999 : schepen (Dendermonde)
Sinds 20 maart 1998 : doctor honoris causa (UGent)
13 juni - 12 juli 1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2003 : minister van Justitie
Sinds 2002 : professor honoris causa (Universiteit Santo Domingo - Dominicaanse Republiek)
18 mei - 5 juni 2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2004 : minister van Ontwikkelingssamenwerking
2004-2007 : minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Januari - augustus 2007 : gemeenteraadslid (Knokke-Heist)
2007-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2007-2010 : ondervoorzitter van de Senaat

Grootofficier in de Leopoldsorde (6 juni 2010)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
30/6/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
9/10/2007-24/12/2007 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-24/12/2007 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
9/10/2007-16/9/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-16/9/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
18/10/2007-24/12/2007 Voorzitter Commissie voor de Justitie
24/12/2007-16/9/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/11/2008-2/7/2009 Lid Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
16/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
28/10/2009-7/5/2010 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
7/1/2010-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden