Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Bart Martens

11 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7904 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  F-16 vliegtuigen - Lawaaihinder - Gevolgen voor het leefmilieu.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2271
3-7900 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Identificatie van personen - Gemachtigde instanties - Toegang tot het Rijksregister.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2262
3-7117 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Pure plantenolie - Gebruik in voertuigen - Ombouwen van voertuigen - Keuring.
  Verzending vraag 16/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2118
3-4699 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Binnenvaartschepen - Keuring.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-3343 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Interpolitiezones - Toezicht op de milieuwetgeving - Milieucellen.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3068 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Gemotoriseerde vierwielers ('quads') - Geluidsnormen - Overtredingen - Toelating tot de bebouwde kom.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 28/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3067
3-3067 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemotoriseerde vierwielers ('quads') - Geluidsnormen - Overtredingen - Toelating tot de bebouwde kom.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 23/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3068
3-2585 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Europese Unie - Chemische stoffen - Registratiesysteem - Registratie, evaluatie en autorisatie van chemicalin (REACH).
  Verzending vraag 29/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-744
3-2530 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Chemische binnenhuisvervuiling - Kankerverwekkende stoffen - Productnormen - Verbod voor de meest schadelijke stoffen.
  Verzending vraag 22/4/2005
  Antwoord 22/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-745
3-2385 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Rationeel energiegebruik - Distributienettarieven - Doorrekening.
  Verzending vraag 24/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-697
3-2259 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociaal tarief voor gas en elektriciteit - Automatische toekenning - Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Toegang voor priv-bedrijven.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 28/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Aanvullend antwoord 28/4/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-620