Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Philippe Monfils

6 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-1707 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Bestraffing van grove schendingen van het internationaal humanitaire recht - Wet van 16 juni 1993 - "Universele bevoegdheid" - Toestand bij de Belgische rechtbanken.
  Verzending vraag 27/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 11/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
2-1576 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Ambt van de Rechterlijke Orde - Verbod van cumulatie met een door verkiezing toegekend openbaar mandaat.
  Verzending vraag 5/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 8/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-743 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Vergoeding wegens arbeidsongeval - Personenbelastingen - Inhouding inzake sociale zekerheid.
  Verzending vraag 26/6/2000
  Antwoord 20/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-21 8/8/2000
2-492 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij - Voorstel voor een richtlijn - Standpunt van Belgi.
  Verzending vraag 2/3/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-13 11/4/2000
  Antwoord 22/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-488 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Cumulatie van pensioen en beroepsinkomen - Maximumbezoldiging - Aanpassing aan het pernsioenbedrag.
  Verzending vraag 29/2/2000
  Antwoord 5/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-13 11/4/2000
2-487 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  DNA-onderzoek - Identificatieprocedure in strafzaken - Gegevensbanken.
  Verzending vraag 29/2/2000
  Antwoord 17/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-13 11/4/2000