Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Jacques Devolder

13 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1619/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Ambtenarenzaken  
  Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1619/2 Jacques Devolder (VLD) minister van Justitie  
  Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1516/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Mislukte aardappeloogst. - Maatregelen ten voordele van de getroffen landbouwers.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1373/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De toepassing van de wet de arbeidsherverdeling in de openbare sector op de Kamers voor Ambachten en Neringen.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1346/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De controle en analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers worden gebruikt.
  Verzending vraag naar Minister 28/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1258/1 Jacques Devolder (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Een jaarlijkse bijdrage voor het gebruiksrecht van onderhoudssymbolen voor textielwaren.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1168/1 Jacques Devolder (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De verspreiding en het gebruik van Internet.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1167/1 Jacques Devolder (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Agora 1998.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1131/1 Jacques Devolder (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De Europrogrammeurs op het departement FinanciŽn.
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-933/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Landsverdediging  
  Wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een centrale dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) t.b.v. de leden van de militaire gemeenschap.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-735/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Reclame en verkoop van geneesmiddelen op Internet.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-708/1 Jacques Devolder (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Belgacom. - Ongelijke verdeling van de tariefzones. - Gevolgen voor Brugge.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-500/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Sociologische enquÍte bij de Belgische zeevissers
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997