Jacques Devolder - VLD
 
Erevoorzitter van het College van Quaestoren van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Ruiselede op 3 januari 1943

Licentiaat in de farmaceutische wetenschappen (KULeuven)

Apotheker
Zaakvoerder

1977-1995 en 2001-2006 : gemeenteraadslid (Brugge)
1977-1985 : schepen (Brugge)
1985-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1985-2004 : lid van de Vlaamse Raad
November - december 1985 : quaestor van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1995-2004 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1995-2003 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa
1996-2004 : ondervoorzitter van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger
1999- ? : lid van de Belgische afvaardiging naar de Noord-Atlantische Vergadering
1999-2003 : quaestor van de Senaat
2001-2003 : voorzitter van het College van quaestoren van de Senaat
Mei - juli 2004: lid van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger

Grootofficier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999