Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Benoit Hellings

22 resultaten

5-779 Benoit Hellings (Ecolo) 10/1/2013
  de zwakke punten op het vlak van de bescherming van de persoonsgegevens van consumenten die door ondernemingen worden bewaard
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-794 Benoit Hellings (Ecolo) 17/1/2013
  de Belgische interventie in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-823 Benoit Hellings (Ecolo) 31/1/2013
  de herkomst van de lichamen tentoongesteld in The Human Body Exhibition
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-857 Benoit Hellings (Ecolo) 21/2/2013
  de uitwisseling van fiscale gegevens in het kader van de implementatie van de OESO-normen voor de strijd tegen de fiscale paradijzen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-881 Benoit Hellings (Ecolo) 7/3/2013
  het vinden van een bom uit de Eerste Wereldoorlog bij de kerncentrale van Tihange
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-924 Benoit Hellings (Ecolo) 28/3/2013
  de uitkomst van de onderhandelingen over het eerste internationaal verdrag inzake wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-961 Benoit Hellings (Ecolo) 25/4/2013
  de politieke impact van de foutieve economische studies van Reinhart en Rogoff over het verband tussen overheidsschuld en groei
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-991 Benoit Hellings (Ecolo) 16/5/2013
  de omzetting van richtlijn 2011/85/EU tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-1030 Benoit Hellings (Ecolo) 6/6/2013
  de culturele uitzondering in het kader van het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie over het toekomstig Trans-Atlantisch economisch en handelspartnerschapsverdrag
  eerste minister
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1063 Benoit Hellings (Ecolo) 20/6/2013
  de nieuwe arrestatie van een Belgische activist
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1088 Benoit Hellings (Ecolo) 4/7/2013
  de maatregelen van de Regie der gebouwen om elke poging tot afluisteren in het nieuwe gebouw van de Europese Raad te voorkomen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1123 Benoit Hellings (Ecolo) 10/10/2013
  het potentiŽle gebruik van de bewakingsinstrumenten van het NSA door de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid in het kader van de opdrachten van het Belgisch leger in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
5-1135 Benoit Hellings (Ecolo) 24/10/2013
  de massavernietigingswapens en de opvolging van het non-proliferatieverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1164 Benoit Hellings (Ecolo) 14/11/2013
  het potentiŽle gebruik van de bewakingsinstrumenten van de NSA door de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid in het kader van de opdrachten van het Belgisch leger in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1195 Benoit Hellings (Ecolo) 28/11/2013
  de modernisering van de Amerikaanse kernwapens van Kleine-Brogel
  eerste minister
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1218 Benoit Hellings (Ecolo) 12/12/2013
  de politieke boycot van de Olympische Winterspelen in Sotsji door de Belgische overheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1253 Benoit Hellings (Ecolo) 16/1/2014
  de uitvoering van het samenwerkingsakkoord inzake veiligheid tussen BelgiŽ en Turkije
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1298 Benoit Hellings (Ecolo) 6/2/2014
  het gebruik van de sociale media door de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1326 Benoit Hellings (Ecolo) 20/2/2014
  de cyberveiligheid en de privacy van de klanten van swing.be
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1363 Benoit Hellings (Ecolo) 13/3/2014
  het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1384 Benoit Hellings (Ecolo) 27/3/2014
  de financiering van de bezoeken van de president van de Verenigde Staten
  eerste minister
  vraag ingetrokken
5-1408 Benoit Hellings (Ecolo) 3/4/2014
  de druk die uitgeoefend werd op politiezones ter gelegenheid van het bezoek aan BelgiŽ van de president van de Volksrepubliek China
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)