Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fauzaya Talhaoui

24 resultaten

5-327 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 15/12/2011
  de gruwelijke aanslag in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-388 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 26/1/2012
  het Europese embargo tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-413 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 9/2/2012
  de verwarmingsproblemen ten gevolge van de koudegolf
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-457 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 8/3/2012
  de ondertekening en ratificering van het Verdrag van de Raad van Europa over de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-511 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 26/4/2012
  de toenemende islamofobie in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-539 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 10/5/2012
  de democratie in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-615 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/6/2012
  de toename van aangiftes van partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-670 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 18/10/2012
  de mogelijke deelname van BelgiŽ aan de NAVO-ondersteuning van Turkije in het conflict in SyriŽ
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-733 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 6/12/2012
  het schrappen van de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-776 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 10/1/2013
  de humanitaire hulp aan de Syrische ontheemden in Turkije, Libanon en JordaniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-825 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 31/1/2013
  de drastische besparingen binnen het departement Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-880 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 7/3/2013
  het interministerieel overleg over gehandicaptenzorg
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-954 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 25/4/2013
  de binnenscheepvaart
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-984 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 15/5/2013
  de lacunes in het Belgisch asielbeleid voor holebi's
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-1015 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 30/5/2013
  de wapenleveringen aan SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1047 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 13/6/2013
  de mini-jobs
  minister van Werk
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1096 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 4/7/2013
  de toegang tot de zorg voor de minstbedeelden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1125 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 10/10/2013
  het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe Antwerpse gevangenis in Wilrijk
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1150 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 7/11/2013
  de blokkering van de adoptie van Marokkaanse kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1176 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 21/11/2013
  het gebruik van medicinale cannabis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1289 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 30/1/2014
  de diversiteit op de werkvloer bij de federale overheidsdiensten
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1315 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 13/2/2014
  de schending van de privacy bij het commerciŽle gebruik van drones
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1355 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 13/3/2014
  de terugbetalingen van de zorgkosten van chronische patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1396 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 3/4/2014
  de inzet van het leger bij de rellen met foorkramers in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)