Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Ann Somers

7 resultaten

4-871 Ann Somers (Open Vld) 16/7/2009
  de afschaffingen en vertragingen van treinen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-963 Ann Somers (Open Vld) 1/12/2009
  de duizenden naturalisatiedossiers die al enkele jaren niet kunnen behandeld worden omwille van vormvereisten
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1268
4-1119 Ann Somers (Open Vld) 3/3/2010
  de aanhoudende treinvertragingen en de problematische communicatie door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1141 Ann Somers (Open Vld) 11/3/2010
  het overmatig gebruik van Rilatine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1174 Ann Somers (Open Vld) 25/3/2010
  het begeleiden van de militairen getroffen door het hervormingsplan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1177 Ann Somers (Open Vld) 25/3/2010
  het voorstel van de minister om geschorste werklozen toegang te verlenen tot plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1193 Ann Somers (Open Vld) 1/4/2010
  de zorgwekkende toename van het aantal gonoroebesmettingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)