Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Christophe Collignon

11 resultaten

4-189 Christophe Collignon (PS) 6/3/2008
  het project betreffende alarm per SMS ontwikkeld door de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-241 Christophe Collignon (PS) 23/4/2008
  gratis parkeren bij de NMBS voor de pendelaars
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-322 Christophe Collignon (PS) 29/5/2008
  de bouwprojecten van psychiatrische instellingen en gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-361 Christophe Collignon (PS) 17/6/2008
  het schoolvervoer en de verplichting om schoolbussen uit te rusten met veiligheidsgordels
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-470 Christophe Collignon (PS) 19/11/2008
  de wenselijkheid om rijstroken te reserveren voor wagens met meer dan twee passagiers
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-515 Christophe Collignon (PS) 11/12/2008
  de nieuwe dienstregeling van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-605 Christophe Collignon (PS) 4/2/2009
  het oprichten van de dienst railtime en het invoeren van sms-verwittigingen voor reizigers van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-901 Christophe Collignon (PS) 22/10/2009
  de gevolgen voor het clinteel van de bijdrage die de banken leveren aan de federale begroting
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-949 Christophe Collignon (PS) 19/11/2009
  de recente verklaringen over de invoering van de kilometerheffing
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1042 Christophe Collignon (PS) 20/1/2010
  de hinder van "direct marketing" en de bescherming van het privleven
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1170 Christophe Collignon (PS) 25/3/2010
  de kosteloosheid van de parkings van de NMBS voor alle gebruikers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)