Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Bart Martens

11 resultaten

4-38 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 5/12/2007
  de belastingverminderingen voor passiefhuizen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-39 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 5/12/2007
  het Belgisch standpunt over de voorstellen van de Europese Commissie in verband met de ontvlechting van de energiemarkten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-63 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 19/12/2007
  de eenzijdige premieverhogingen van verzekeraars
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-114 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 24/1/2008
  de aanwezigheid van kernwapens op het grondgebied
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-170 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 28/2/2008
  de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-217 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 10/4/2008
  de investeringen in nieuwe productiecapaciteit van elektriciteit in Belgi
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-431 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de kernuitstap
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-493 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/11/2008
  het mogelijke verdwijnen van het brandweerkorps van de gemeente Baarle-Hertog
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2104
4-509 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 4/12/2008
  het Belgische standpunt inzake het Europese Energie- en Klimaatpakket
  eerste minister
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-584 Bart Martens (sp.a) 22/1/2009
  de terugbetaling door de elektriciteitsproducenten van de te veel aangerekende CO2-emissierechten
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-765 Bart Martens (sp.a) 7/5/2009
  de bijdragen vanuit Belgoprocess aan het Belgisch Nucleair Forum
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)