Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Nele Jansegers

26 resultaten

4-8 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 24/10/2007
  de advertentie van 'The Sensi Seed bank' in het ‘Inflight Magazine’ van Brussels Airlines
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-31
4-17 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 7/11/2007
  de brandstofprijzen
  vice-eersteminister en minister van Financiλn
  beantwoord op 8/11/2007 (commissiehandelingen 4-2)
4-88 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 17/1/2008
  de dienstverlening van de NMBS voor personen met beperkte mobiliteit
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-138 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/2/2008
  het tekort aan en het werven van eiceldonoren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-173 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 28/2/2008
  het gebrek aan opvangcapaciteit in de jeugdinstellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-206 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 8/4/2008
  de onduidelijke regelgeving aangaande praalwagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-235 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 17/4/2008
  het stijgende aantal jongeren met psychische problemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-269 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 30/4/2008
  de versoepeling van artsenquota
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-300 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 15/5/2008
  de regularisatie van overtallige kandidaat-artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-301 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 15/5/2008
  de resultaten van de externe audit van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-340 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 5/6/2008
  het Europees noodnummer 112
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-354 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 12/6/2008
  de verklaringen van Waals minister Donfut in verband met het spoedprogramma voor de modernisering van de Waalse ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-418 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 10/7/2008
  de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof aangaande discriminatie van kinderen uit polygamie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-444 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de motie van Ronse waarin de afschaffing van de taalfaciliteiten wordt gevraagd
  eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-450 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de uiterst gevaarlijke zones in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-536 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 18/12/2008
  de veralgemeende inenting tegen baarmoederhalskanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-551 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 8/1/2009
  de stofwisselingsziekte MLD
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-581 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/1/2009
  de inwisseling van buitenlandse rijbewijzen tegen Belgische rijbewijzen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-645 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 19/2/2009
  het project 'open huizen' voor uitgewezen gezinnen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-782 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/5/2009
  de keuze van het Sint-Pietersziekenhuis als noodcentrum voor de behandeling van de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-837 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 25/6/2009
  de beλindiging van de laatste hongerstaking van illegalen in de Begijnhofkerk
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-853 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 2/7/2009
  het afbouwen en schrappen van bepaalde hulpprojecten omtrent drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1038 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/1/2010
  de onevenwichtige oordelen binnen de Raad voor vreemdelingenbetwistingen tussen de Nederlandstalige en Franstalige procedures wat de erkeniing van vluchtelingen aangaat
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1098 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 11/2/2010
  de numerus clausus en het kadaster van medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1100 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 11/2/2010
  de regeringsinitiatieven rond schijnsamenwonen en gezinshereniging
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1162 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 18/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in het federaal openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)