Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Geert Lambert

25 resultaten

4-4 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 24/10/2007
  de spanningen tussen Turkije en Koerdistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2007 (commissiehandelingen 4-1)
4-68 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 9/1/2008
  de verkoop van pantservoertuigen aan Libanon
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-93 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 17/1/2008
  de financiering van infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-155 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 21/2/2008
  belastingfraude via de Liechtensteinse bank LGT
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-183 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 6/3/2008
  de cordinatie van de NAVO-troepen in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-215 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 10/4/2008
  de arrestaties van Koerden in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-231 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 17/4/2008
  het misbruik van biometrische gegevens
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-247 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 24/4/2008
  de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-283 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 8/5/2008
  de criteria voor regularisatie van mensen zonder papieren
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-295 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  het Belgische standpunt inzake de herziening van de Overeenkomst van 28 mei 1959 tussen de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-412 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  de overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-425
4-465 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 13/11/2008
  het gebruik van het Synatomfonds voor de uitbouw van hernieuwbare energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-562 Geert Lambert (Onafhankelijke) 15/1/2009
  de oprichting van een Internationaal Agentschap voor duurzame energie (IRENA)
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-607 Geert Lambert (Onafhankelijke) 5/2/2009
  de campagne van het Nucleair Forum
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-639 Geert Lambert (Onafhankelijke) 19/2/2009
  de tegenstrijdige reacties over de campagne van het Nucleair Forum
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-655 Geert Lambert (Onafhankelijke) 5/3/2009
  de omzendbrief betreffende de regularisatiecriteria
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-673 Geert Lambert (Onafhankelijke) 12/3/2009
  biobrandstoffen
  minister van Klimaat en Energie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-687 Geert Lambert (Onafhankelijke) 19/3/2009
  de controle op ingevoerde lichte wapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-736 Geert Lambert (Onafhankelijke) 23/4/2009
  de kritiek van een vice-eersteminister op de regering
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-803 Geert Lambert (Onafhankelijke) 11/6/2009
  de slagkracht van de Raad voor de Mededinging
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-888 Geert Lambert (Onafhankelijke) 15/10/2009
  het budget voor palliatieve thuiszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-915 Geert Lambert (Onafhankelijke) 29/10/2009
  de terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1010 Geert Lambert (Onafhankelijke) 7/1/2010
  de stand van zaken van de Pensioenconferentie
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1123 Geert Lambert (Onafhankelijke) 4/3/2010
  de invulling van de bestuursmandaten van de overheid bij de financile instellingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1173 Geert Lambert (Onafhankelijke) 25/3/2010
  het overleg met de Verenigde Staten over de aanpak van Koerdische militanten in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)