Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Marc Verwilghen

10 resultaten

4-96 Marc Verwilghen (Open Vld) 21/1/2008
  de achterstand bij de strafuitvoeringsrechtbanken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-62
4-99 Marc Verwilghen (Open Vld) 23/1/2008
  de voorwaardelijke invrijheidstelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-190 Marc Verwilghen (Open Vld) 11/3/2008
  de ombudsdienst voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-255 Marc Verwilghen (Open Vld) 28/4/2008
  het invoeren van open standaarden bij de Federale Overheidsdiensten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-305 Marc Verwilghen (Open Vld) 21/5/2008
  de Russische Federatie als energieleverancier
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-331 Marc Verwilghen (Open Vld) 2/6/2008
  het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement
  eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-576 Marc Verwilghen (Open Vld) 21/1/2009
  een mogelijke belangenvermenging tussen een mandaat bij "Brugel", enerzijds, en bij de directie-generaal Energie van de FOD Economie, anderzijds
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-701 Marc Verwilghen (Open Vld) 25/3/2009
  het toegenomen aantal steekpartijen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-814 Marc Verwilghen (Open Vld) 16/6/2009
  de verkeersonveilige situaties tijdens het spitsuur aan de afritten van de E40
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-910 Marc Verwilghen (Open Vld) 27/10/2009
  de afspraken met GDF Suez-Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)