Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Stefaan Noreilde

37 resultaten

3-164 Stefaan Noreilde (VLD) 22/1/2004
  de waterstofmotoren en het "project H"
  minister van Financiλn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-279 Stefaan Noreilde (VLD) 1/4/2004
  de beveiliging van draadloze netwerken in ziekenhuizen en bij overheidsdiensten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-360 Stefaan Noreilde (VLD) 17/6/2004
  het personeelstekort van de Gentse rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-374 Stefaan Noreilde (VLD) 29/6/2004
  de treinabonnementen voor studenten van 18 jaar en ouder
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-433 Stefaan Noreilde (VLD) 28/10/2004
  de opportuniteitsbeoordeling bij parkeerheffingen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-476 Stefaan Noreilde (VLD) 1/12/2004
  internetfraude met dialers
  minister van Werk
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-520 Stefaan Noreilde (VLD) 23/12/2004
  veilig internetverkeer
  staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-540 Stefaan Noreilde (VLD) 20/1/2005
  de taxicheques
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-568 Stefaan Noreilde (VLD) 16/2/2005
  internetfraude met dialers
  minister van Werk
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-601 Stefaan Noreilde (VLD) 3/3/2005
  het gebruik van draadloos internet op treinen van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-634 Stefaan Noreilde (VLD) 17/3/2005
  de contingentering van kinesitherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-681 Stefaan Noreilde (VLD) 28/4/2005
  draadloos internet op de trein
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-706 Stefaan Noreilde (VLD) 26/5/2005
  een proefproject met bevoegdheden voor de hoofdredders op basis van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-730 Stefaan Noreilde (VLD) 9/6/2005
  internetfraude met dialers
  minister van Werk
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-768 Stefaan Noreilde (VLD) 30/6/2005
  de controle van slagers door de stedelijke inspectiediensten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-796 Stefaan Noreilde (VLD) 12/10/2005
  het gratis parkeren aan stations door studenten
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-809 Stefaan Noreilde (VLD) 19/10/2005
  de inwerkingtreding van de nieuwe regeling inzake studentenjobs
  minister van Werk
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-849 Stefaan Noreilde (VLD) 10/11/2005
  het vergelijkend examen voor kinesitherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-868 Stefaan Noreilde (VLD) 24/11/2005
  de aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderopvang
  vice-eersteminister en minister van Financiλn
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-888 Stefaan Noreilde (VLD) 1/12/2005
  het vervolgingsbeleid inzake ongeldige weigeringen van een functie in een stembureau
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-938 Stefaan Noreilde (VLD) 12/1/2006
  de foutenmarge bij snelheidsovertredingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-969 Stefaan Noreilde (VLD) 26/1/2006
  de zone 30 rond schoolomgevingen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-985 Stefaan Noreilde (VLD) 2/2/2006
  de transparante prijzen van vliegtuigtickets
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1028 Stefaan Noreilde (VLD) 23/2/2006
  de onbemande camera's binnen de zone 30
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1051 Stefaan Noreilde (VLD) 16/3/2006
  een nationaal sms-nummer voor hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1093 Stefaan Noreilde (VLD) 20/4/2006
  de maatregelen naar aanleiding van het toenemend aantal ladingdiefstallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1146 Stefaan Noreilde (VLD) 18/5/2006
  studentenarbeid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1196 Stefaan Noreilde (VLD) 29/6/2006
  het stemmen via internet
  minister van Werk
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1224 Stefaan Noreilde (VLD) 13/7/2006
  de 'on line' beschikbaarheid van de Belgische overheidsdiensten
  minister van Werk
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1246 Stefaan Noreilde (VLD) 19/10/2006
  de nieuwe instellingen voor psychiatrische delinquenten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1271 Stefaan Noreilde (VLD) 9/11/2006
  het aanbieden van treintickets via de gsm
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1279 Stefaan Noreilde (VLD) 16/11/2006
  de zones 30 aan de scholen langs drukke verkeersassen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1367 Stefaan Noreilde (VLD) 18/1/2007
  het voorstel tot verdere versoepeling van de regeling inzake studentenarbeid
  minister van Werk
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-1413 Stefaan Noreilde (VLD) 15/2/2007
  de distributiekanalen voor spoorproducten
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-1447 Stefaan Noreilde (VLD) 8/3/2007
  het treinnet rond de voorstad van Gent
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-1495 Stefaan Noreilde (VLD) 19/4/2007
  het invoeren van een administratief boetesysteem bij de NMBS
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-1515 Stefaan Noreilde (VLD) 26/4/2007
  de prijssupplementen bij verkopers van reizen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7954