Stefaan Noreilde - VLD
 
Geboren te Deinze op 30 april 1976

Licentiaat in de rechten (UGent)

Jurist

1999-2000 : parlementair medewerker (Senaat)
2000-2003 : kabinetsmedewerker (minister van Justitie)
2002-2003 : voorzitter van Jong VLD-Nationaal
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2007-2012 : gemeenteraadslid (Gent)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-2/5/2007 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-17/1/2006 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
8/1/2004-2/5/2007 Lid Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
18/3/2004-2/5/2007 Derde ondervoorzitter Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
12/10/2004-2/5/2007 Eerste ondervoorzitter commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
18/11/2004-16/3/2006 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
27/1/2005-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/1/2006-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie