Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Christian Brotcorne

44 resultaten

3-35 Christian Brotcorne (cdH) 23/10/2003
  de context van de gebeurtenissen die zich in het laboratorium voor DNA-onderzoek in Loverval hebben voorgedaan
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-70 Christian Brotcorne (cdH) 20/11/2003
  de toename van het aantal begeleide minderjarige vreemdelingen in centrum 127bis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-133 Christian Brotcorne (cdH) 8/1/2004
  de toepassing van de beslissingen van de raadkamer in verband met de vrijlating van vluchtelingen in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-149 Christian Brotcorne (cdH) 15/1/2004
  de volgens de beweging voor solidariteit met de Iraanse asielzoekers twijfelachtige en willekeurige werkwijze van de Dienst Vreemdelingenzaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-217 Christian Brotcorne (cdH) 19/2/2004
  de fiscale regeling voor grensarbeiders
  minister van Financin
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-293 Christian Brotcorne (cdH) 29/4/2004
  het chronisch tekort aan magistraten op het niveau van de politierechtbanken en de vredegerechten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 29/4/2004 (handelingen 3-55)
3-354 Christian Brotcorne (cdH) 16/6/2004
  de verkiezingsdeelname van personen die gedomicilieerd zijn in een rusthuis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-372 Christian Brotcorne (cdH) 24/6/2004
  het totale gewicht van de "punten rechtsbijstand" verbonden aan het proces-Dutroux in het totale budget dat is uitgetrokken voor die punten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-393 Christian Brotcorne (cdH) 8/7/2004
  het gebrek aan samenhang binnen de Dienst Vreemdelingenzaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-415 Christian Brotcorne (cdH) 20/10/2004
  de verklaringen van de minister van Buitenlandse Zaken over de Democratische Republiek Congo en Rwanda
  Eerste minister
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-445 Christian Brotcorne (cdH) 9/11/2004
  de toestand in Ivoorkust
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-467 Christian Brotcorne (cdH) 25/11/2004
  het onderzoek van Test-Aankoop over gevaarlijke vervuilers
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-489 Christian Brotcorne (cdH) 9/12/2004
  de uitbetaling van de vakbondspremie aan de ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/12/2004 (handelingen 3-87)
3-500 Christian Brotcorne (cdH) 16/12/2004
  de toestand in Oost-Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-526 Christian Brotcorne (cdH) 13/1/2005
  de werking van de B-FAST - structuur (Belgian First Aid and Support Team)
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-537 Christian Brotcorne (cdH) 20/1/2005
  de dringende hulp die Belgi vrijmaakt en het plan inzake een Europees korps voor humanitaire hulp
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-549 Christian Brotcorne (cdH) 27/1/2005
  de renovatie van het Belgische paviljoen in het museum van Auschwitz
  Eerste minister
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-561 Christian Brotcorne (cdH) 3/2/2005
  de aanhouding van een leider van Al Qaeda te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-598 Christian Brotcorne (cdH) 2/3/2005
  de toestand in de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-656 Christian Brotcorne (cdH) 14/4/2005
  het syndicaal statuut van de griffiers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-673 Christian Brotcorne (cdH) 27/4/2005
  de dreigende verzegeling van het justitiepaleis van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-716 Christian Brotcorne (cdH) 2/6/2005
  de toestand in de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-766 Christian Brotcorne (cdH) 30/6/2005
  de verklaringen van de minister-president van de Waalse regering tot het instellen van belastingvrije gebieden
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-783 Christian Brotcorne (cdH) 7/7/2005
  de vergoeding door het Rampenfonds van de schade veroorzaakt door de recente wolkbreuk boven het Doornikse
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-857 Christian Brotcorne (cdH) 17/11/2005
  de uitbreiding tot de collectieve structuren van de maatregelen om het hoofd te bieden aan de verhoging van de energiekosten
  vice-eersteminister en minister van Financin
  staatssecretaris voor Modernisering van de Financin en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-947 Christian Brotcorne (cdH) 12/1/2006
  de stopzetting van het goederenverkeer op lijn 86 tussen Leuze en Frasnes
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-959 Christian Brotcorne (cdH) 19/1/2006
  de tegemoetkoming van de overheid in de gasfactuur van de gezinnen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  staatssecretaris voor Modernisering van de Financin en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-986 Christian Brotcorne (cdH) 2/2/2006
  de ontwikkeling van de democratie in Palestina
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1008 Christian Brotcorne (cdH) 16/2/2006
  de toestand in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1038 Christian Brotcorne (cdH) 9/3/2006
  de OVSE-missie naar Guantanamo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1056 Christian Brotcorne (cdH) 16/3/2006
  de belasting op vliegbiljetten
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1092 Christian Brotcorne (cdH) 20/4/2006
  de bevoegde gemeenschap in het kader van adoptieprocedures
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1155 Christian Brotcorne (cdH) 1/6/2006
  de militaire operatie van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1168 Christian Brotcorne (cdH) 8/6/2006
  de reis van sommige regeringsleden naar de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1203 Christian Brotcorne (cdH) 29/6/2006
  het toekomstige wetsontwerp inzake de hervorming van de brandweerdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1221 Christian Brotcorne (cdH) 13/7/2006
  het wegzenden van de Belgische inspecteur bij het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAAE)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1229 Christian Brotcorne (cdH) 12/10/2006
  de bijzondere opsporingsmethoden van de inlichtingendiensten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1277 Christian Brotcorne (cdH) 16/11/2006
  de 'Voie Rapide Urbaine (VRU)' van Rijsel
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1331 Christian Brotcorne (cdH) 14/12/2006
  de toegang tot de 'data room' van de FEDIMMO-operatie
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1371 Christian Brotcorne (cdH) 18/1/2007
  de situatie in Darfoer
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-1383 Christian Brotcorne (cdH) 25/1/2007
  de heersende malaise bij de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-1400 Christian Brotcorne (cdH) 8/2/2007
  het standpunt dat Belgi met betrekking tot Congo verdedigt in de Veiligheidsraad
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-1415 Christian Brotcorne (cdH) 15/2/2007
  de toekomst van het Justitiepaleis van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-1435 Christian Brotcorne (cdH) 1/3/2007
  het statuut en de pensioenleeftijd van de brandweerlui en het erkennen van hun beroep als een risicoberoep
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  minister van Werk
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)