Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Lionel Vandenberghe

42 resultaten

3-14 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 14/10/2003
  de nucleaire strategie van de NAVO en de vermindering van het aantal kernwapens in de NAVO-lidstaten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-77 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 26/11/2003
  het ontoelaatbaar seksueel of commercieel gedrag en overdadig alcoholgebruik bij recente militaire missies in het buitenland
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/11/2003 (handelingen 3-22)
3-137 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 14/1/2004
  de regionale spreiding van de flitspalen
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-259 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 24/3/2004
  de structurele onderfinanciering van de psychiatrische instellingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-280 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 1/4/2004
  de herstructurering van het Amerikaans leger overzee en de invloed hiervan op de andere NAVO-lidstaten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-297 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 29/4/2004
  de opheffing van het wapenembargo tegen China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/4/2004 (handelingen 3-55)
3-323 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 27/5/2004
  de escalatie van het geweld in Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-410 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 15/7/2004
  de 'Muur van de Schande'
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-472 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 25/11/2004
  het geheime bezoek van de Chinese minister van Defensie Cao Cangchuan aan FN Herstal in oktober jl.
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-503 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 16/12/2004
  het conflict tussen Rwanda en Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-562 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 3/2/2005
  de Turkse bedreiging van de autonome Koerdische gemeenschap in Noord-Irak
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-671 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 21/4/2005
  de erkenning door de federale regering van de genocide op het Armeense volk in het Turks-Ottomaanse Rijk (1915-1918)
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-745 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 16/6/2005
  de gesoleerde opsluiting van twee Baskische militanten in de gevangenissen van Bergen en Doornik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-758 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 23/6/2005
  bijkomende bescherming voor vluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-776 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 7/7/2005
  de rol van de Senaat in de ontwikkeling van een lange termijnstrategie voor duurzame ontwikkeling
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-833 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 27/10/2005
  het gebruik van de Nederlandse taal in de Europese Unie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-845 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 10/11/2005
  de regionalisering van ontwikkelingssamenwerking
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-874 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 24/11/2005
  de problematische situatie van de Koerden in Turkije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-886 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 1/12/2005
  de mogelijke verkoop van F-16's aan Pakistan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-911 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 15/12/2005
  de geheime NAVO-akkoorden die ten tijde van de Koude Oorlog zijn opgesteld
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-943 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 12/1/2006
  de werkgroep die de herziening van de geheime NAVO-akkoorden behandelt
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1042 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 9/3/2006
  de moord op onschuldige burgers in Koerdistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1088 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 20/4/2006
  de vervolging van Falun Gong-aanhangers in China en de organenhandel die hiermee gepaard zou gaan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1104 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 27/4/2006
  de hervormingsplannen van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1117 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 4/5/2006
  het gevolg dat wordt gegeven aan een colloquium inzake geestelijke gezondheidszorg dat de minister op 26 april heeft georganiseerd
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1142 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 18/5/2006
  illegale wapenhandel op het grondgebied van de OVSE-lidstaten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1154 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 1/6/2006
  de erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele religie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1174 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 15/6/2006
  het Belgische cijfer voor ontwikkelingssamenwerking en schuldkwijtschelding
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1198 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 29/6/2006
  de defederalisering van de gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1211 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 6/7/2006
  de recente Isralische agressie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1245 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 19/10/2006
  de aangekondigde tolerantiebarometer
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1270 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 9/11/2006
  het gebruik van wapens met verarmd uranium in Libanon
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1278 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 16/11/2006
  de verkoop van materieel van het Belgisch leger aan Libanon
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1318 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 7/12/2006
  de recente vernietiging door de Raad van State van twee topbenoemingen bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1342 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 21/12/2006
  de straffeloosheid in de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-1380 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 25/1/2007
  het rapporteren door de regering aan het Parlement over wapenhandel
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-1404 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 8/2/2007
  een mogelijke illegale wapenuitvoer vanuit Belgi naar Eritrea
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-1416 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 15/2/2007
  de sorteercentra van De Post
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
3-1429 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 1/3/2007
  de sorteercentra van De Post
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-1444 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 8/3/2007
  de situatie in Turks Koerdistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-1468 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 22/3/2007
  de rapportering van de wapenhandel door de federale regering aan het Parlement
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-1503 Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT) 19/4/2007
  het Rwanda-proces
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)