Lionel Vandenberghe - SP.A-SPIRIT
 
Geboren te Houtem op 26 juli 1943

Licentiaat in de psychologie (KULeuven)
Certificaat van specialisatie in de ontwikkelingspsychologie (KULeuven)

Gewezen directeur van de dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding (UFSIA)

1989-2002 : voorzitter van het IJzerbedevaartcomité
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2003-2007 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa
2003-2007 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2004- ? : lid van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger

Overleden op 26 december 2023 te Antwerpen


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-10/9/2004 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-10/9/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/1/2004-10/9/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
1/4/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Bijzondere commissie "Globalisering"
15/7/2004-10/9/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
10/9/2004-2/5/2007 Lid Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
10/9/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
10/9/2004-3/10/2005 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
28/9/2004-2/5/2007 Eerste ondervoorzitter commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging