Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Etienne Schouppe

25 resultaten

3-45 Etienne Schouppe (CD&V) 6/11/2003
  het uitblijven van de volstorting van de kapitaalverhoging van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-74 Etienne Schouppe (CD&V) 20/11/2003
  het terugschroeven van de dotatie aan de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-87 Etienne Schouppe (CD&V) 27/11/2003
  de Bergland Express
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 27/11/2003 (handelingen 3-22)
3-98 Etienne Schouppe (CD&V) 5/12/2003
  het akkoord over het spreidingsplan voor de nachtvluchten
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-203 Etienne Schouppe (CD&V) 12/2/2004
  de prefinanciering van de Liefkenshoekspoortunnel
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-241 Etienne Schouppe (CD&V) 11/3/2004
  de voorwaarden voor de beursgang van Belgacom die werden opgelegd door de regering
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-276 Etienne Schouppe (CD&V) 1/4/2004
  het beleid van de regering ten aanzien van de winsten gerealiseerd met de goud- en deviezenreserves van de Nationale Bank
  minister van Financin
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-326 Etienne Schouppe (CD&V) 27/5/2004
  de dure stroom voor Belgische ondernemingen
  Eerste minister
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-373 Etienne Schouppe (CD&V) 24/6/2004
  de verhuizing van de diensten uit de Financietoren en de verkoop van een grote hoeveelheid bureaumeubelen
  minister van Financin
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-422 Etienne Schouppe (CD&V) 21/10/2004
  de dominante positie van Electrabel op de elektriciteitsmarkt
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-448 Etienne Schouppe (CD&V) 9/11/2004
  de eenmalige niet-fiscale opbrengsten
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-479 Etienne Schouppe (CD&V) 2/12/2004
  de mislukte fusiegesprekken van Dexia en de rol van sommige regeringsleden bij deze gesprekken
  Eerste minister
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-599 Etienne Schouppe (CD&V) 3/3/2005
  de hervormingen bij de Dienst Douane en Accijnzen te Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-665 Etienne Schouppe (CD&V) 21/4/2005
  de wijzigingen aan het preferentile baangebruik op de luchthaven van Brussel-Nationaal
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-701 Etienne Schouppe (CD&V) 26/5/2005
  de economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Landsverdediging
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-713 Etienne Schouppe (CD&V) 2/6/2005
  de economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-731 Etienne Schouppe (CD&V) 9/6/2005
  de Belgische industrile participatie bij defensiebestellingen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-737 Etienne Schouppe (CD&V) 16/6/2005
  de ontbinding van samenlevingsovereenkomsten en de huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-743 Etienne Schouppe (CD&V) 16/6/2005
  de dringende bus-aan-busbedeling voor zaken van algemeen belang
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-765 Etienne Schouppe (CD&V) 30/6/2005
  de opvolging van de militaire bestellingen en de economische compensaties voor de Belgische economie
  Eerste minister
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-995 Etienne Schouppe (CD&V) 9/2/2006
  de gevolgen van de toekenning van de AIV's (armoured infantry vehicle) aan de firma MOWAG
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1024 Etienne Schouppe (CD&V) 23/2/2006
  de aanmaningen die het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) aan luchtvaartmaatschappijen richt om administratieve geldboeten te betalen voor geluidshinder boven het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1077 Etienne Schouppe (CD&V) 30/3/2006
  de ethische verantwoording van de speelformules die worden aangeboden door de Nationale Loterij
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1327 Etienne Schouppe (CD&V) 14/12/2006
  de op te richten naamloze immobilinvennootschap FEDIMMO
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1376 Etienne Schouppe (CD&V) 25/1/2007
  het personeelsbeleid binnen de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)