Etienne Schouppe - CD&V
 
Eresenator
 
Ere-Vlaams volksvertegenwoordiger
 
Geboren te Denderleeuw op 24 juli 1942

Licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen (Erasmus Handelshogeschool)

Gewezen gedelegeerd bestuurder (NMBS en ABX LOGISTICS)

Sinds 1977 : gemeenteraadslid (Liedekerke)
1981-1986 : kabinetschef (staatssecretaris voor Posterijen, Telegraaf en Telefoon)
1983-1988 : schepen (Liedekerke)
1989-2000 : burgemeester (Liedekerke)
1991-1995 : voorzitter van de Groepering van Europese Spoorwegen
1996-2002 : voorzitter van Eurofima
2002-2003 : voorzitter van de Internationale Spoorwegunie
2003-2004 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2004-2007 : lid van het Vlaams Parlement (vóór 25 februari 2005 genoemd : Vlaamse Raad)
2004-2007 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2007-2008 : voorzitter van de gemeenteraad (Liedekerke)
10 juni 2007 - 20 maart 2008 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
12 juli 2007 - 20 maart 2008 : quaestor van de Senaat
9 oktober 2007 - 20 maart 2008 : voorzitter van het College van quaestoren van de Senaat
2007-2008 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
December 2007 - maart 2008 : voorzitter ad interim van de CD&V
2008 : lid van de werkgroep over de Staatshervorming (Octopuswerkgroep)
2008-2011 : staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
2012-2014 : gecoöpteerd senator

Commandeur in de orde van Leopold II (6 juni 2010)

Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-6/7/2004 Eerste ondervoorzitter commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-6/7/2004 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-6/7/2004 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
1/8/2003-6/7/2004 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
5/2/2004-6/7/2004 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
11/8/2004-2/5/2007 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
11/8/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
11/8/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
11/8/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
13/10/2004-2/5/2007 Eerste ondervoorzitter commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-20/3/2008 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-20/3/2008 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/10/2007-20/3/2008 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
9/10/2007-20/3/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-20/3/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-20/3/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-20/3/2008 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
10/1/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
10/1/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
10/1/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
10/1/2013-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
10/1/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
30/1/2013-28/4/2014 Voorzitter Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
30/1/2013-28/4/2014 Lid Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
6/3/2013-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
18/4/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat