Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Ludwig Vandenhove

23 resultaten

3-25 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 17/10/2003
  het wetsontwerp op de ambulante handel en de situatie op de rommelmarkten
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-53 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 12/11/2003
  het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/11/2003 (handelingen 3-20)
3-78 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 26/11/2003
  de problemen met reispaspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-103 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 10/12/2003
  de risicoanalyse voor het inzetten van brandweerhulp
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-124 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 18/12/2003
  de derde basisopleiding voor aspirant-inspecteurs van politie en de implementatie van ASTRID in de politieschool van Limburg
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-154 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 21/1/2004
  de aangifte van klachten op het politiecommissariaat
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-622
3-166 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 28/1/2004
  het wetsontwerp op de ambulante handel en meer bepaald de regeling voor de organisatie van foren en kermissen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-192 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 11/2/2004
  de procedure om 2500 bijkomende operationele politieambtenaren op straat te laten functioneren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-209 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 18/2/2004
  de provinciale verkeerseenheden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-825
3-223 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 3/3/2004
  de herstructurering van de administratie van Financin
  minister van Financin
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-475 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 2/12/2004
  de ambulante handel
  minister van Middenstand en Landbouw
  vraag ingetrokken
3-617 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 10/3/2005
  het verlagen van voertuigen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-632 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 17/3/2005
  de bevoegdheden van de hulpagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-690 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 19/5/2005
  de praktische gevolgen van de toelatingsproef voor kinesitherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-742 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 16/6/2005
  de werking van het "ASTRID"-systeem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-873 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 24/11/2005
  het Comit P en de bewakingsmaatschappijen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-884 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 1/12/2005
  familiaal geweld
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-926 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 22/12/2005
  de bijdrage van gelegenheidstelers in het kader van de voedselveiligheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1041 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 9/3/2006
  de uitvoeringsbesluiten op de wet op de ambulante handel
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1118 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 4/5/2006
  de implementatie van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1330 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 14/12/2006
  de privacy van de penitentiaire beambten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1390 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 1/2/2007
  de rituele slachtingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-1467 Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT) 22/3/2007
  het toepassingsgebied van de wet op de openingsuren in handel, ambachten en dienstverlening
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)