Schriftelijke vragen van 3-622 tot 3-622

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-622 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Klachten - Aangifte.
  Verzending vraag 22/1/2004
  Antwoord 23/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-154