Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Fauzaya Talhaoui

18 resultaten

3-502 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 16/12/2004
  de ratificatie van de Arbeidsmigrantenconventie van de Verenigde Naties van 18 december 1990
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-608 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 3/3/2005
  het ontslag van Naïma Amzil
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-633 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 17/3/2005
  de diversiteit binnen Justitie naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme van 21 maart
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-818 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 20/10/2005
  de uitvoering van de wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-897 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 8/12/2005
  de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers in Congo
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-925 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 22/12/2005
  de bedenkelijke constructies in ons arbeidscircuit
  minister van Werk
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-960 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 19/1/2006
  de bevindingen van de waarheidscommissie in Marokko
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1011 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 16/2/2006
  de actie 'Hoop op papieren'('HOP') in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1026 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 23/2/2006
  de allochtonenquota in de administratie en de discriminatie in de privé-bedrijven
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1106 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 27/4/2006
  het opsluiten van kinderen in gesloten centra
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1131 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 11/5/2006
  de voorstellen over gezin, opvoeding en geweld
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1141 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 18/5/2006
  neonazistische en racistische websites in België
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1153 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 1/6/2006
  de onrust in de Stuivenbergwijk in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1255 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 26/10/2006
  de lokpraktijken bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1302 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 30/11/2006
  het stopzetten van de subsidies van het project Time Out
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1343 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 21/12/2006
  het gebrek aan opvang van niet-begeleide minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-1353 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 11/1/2007
  de situatie in de gevangenis van Merksplas
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
3-1430 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 1/3/2007
  de uitwijzing van een Tsjetsjeense vrouw door de Dienst Vreemdelingenzaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)