Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Jurgen Ceder

18 resultaten

3-83 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 27/11/2003
  de gijzeling van de directie van het bedrijf Sigma Coatings door vakbondsmilitanten in het Waalse Manage
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/11/2003 (handelingen 3-22)
3-123 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 18/12/2003
  het toezicht op een Palestijnse overvaller
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-131 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 8/1/2004
  de hervatting van de gedwongen uitwijzingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2004 (handelingen 3-35)
3-275 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 1/4/2004
  de rol van de douanediensten in de beveiliging van havens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van FinanciŽn
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-302 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 6/5/2004
  de betrokkenheid van het CGKR bij het incident met asielzoekers op de luchthaven van Zaventem
  Eerste minister
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/5/2004 (handelingen 3-56)
3-381 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 1/7/2004
  de maatregelen tegen anti-semitisch geweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-443 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 9/11/2004
  het moslimfundamentalisme en de Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-494 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 9/12/2004
  de organisatie van een "blow-in" in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/2004 (handelingen 3-87)
3-605 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 3/3/2005
  de tussenkomsten van de minister inzake de beslissingen van korpsoversten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-631 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 17/3/2005
  de informatiecampagne over de Europese grondwet
  Eerste minister
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-677 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 28/4/2005
  het overleg tussen de Raad van procureurs des Konings en de minister
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-815 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 20/10/2005
  de doorzending aan Belgocontrol van foutieve gegevens inzake het Zaventem-plan van de Vlaamse regering
  minister van Mobiliteit
  vraag ingetrokken
3-831 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 27/10/2005
  de publicatie van een koninklijk besluit inzake de partijfinanciering
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1010 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 16/2/2006
  de bemanning van de 101-centrale voor oproepen uit het Brusselse
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1107 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 27/4/2006
  de drugshandel bij Antwerpse vzw's
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1189 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 22/6/2006
  de blijvende politieke agitatie van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR)
  Eerste minister
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1197 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 29/6/2006
  de gesprekken met Marokko over de gerechtelijke samenwerking
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1428 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 1/3/2007
  de rol van de vakbonden als uitbetalingsinstellingen
  minister van Werk
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)