Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Marie-Josť Laloy

32 resultaten

2-39 Marie-Josť Laloy (PS) 17/11/1999
  de toepassing van het Verdrag van GenŤve op vrouwen die seksueel verminkt zijn
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-53 Marie-Josť Laloy (PS) 1/12/1999
  de politiek van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-63 Marie-Josť Laloy (PS) 8/12/1999
  de uitreiking van een diplomatiek paspoort aan de algemeen Palestijns afgevaardigde
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-81 Marie-Josť Laloy (PS) 22/12/1999
  de toekomst van het contractueel overheidspersoneel, dat in hoofdzaak uit vrouwen bestaat
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-193 Marie-Josť Laloy (PS) 22/3/2000
  bepaalde praktijken bij het verwijderen van vreemdelingen van het Belgische grondgebied
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-225 Marie-Josť Laloy (PS) 27/4/2000
  de terugbetaling van de farmaceutische specialiteit Botox
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-305 Marie-Josť Laloy (PS) 29/6/2000
  artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming en de eerbied voor de menselijke waardigheid van opgesloten minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-384 Marie-Josť Laloy (PS) 22/11/2000
  de maatregelen die BelgiŽ tot nog toe heeft genomen om de rechten van het kind te bevorderen
  Eerste minister
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-466 Marie-Josť Laloy (PS) 25/1/2001
  de geÔntegreerde politie en de strijd tegen de pedofilie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-479 Marie-Josť Laloy (PS) 31/1/2001
  het afslachten van 275 runderen te Corroy-le-Grand
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-547 Marie-Josť Laloy (PS) 22/3/2001
  de minderjarige prostituees die te Brussel door de politie zijn opgebracht
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-557 Marie-Josť Laloy (PS) 28/3/2001
  de financiering en de organisatie van de mobiele urgentie- en reanimatiediensten (MURD)
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-586 Marie-Josť Laloy (PS) 2/5/2001
  het vaststellen van een specifieke regeling om het personeel van de politie te spreiden over de interpolitiezones wat universiteitssteden betreft
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-617 Marie-Josť Laloy (PS) 30/5/2001
  de gezinsbijslag bij de ontvoering van minderjarige kinderen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-624 Marie-Josť Laloy (PS) 30/5/2001
  het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de koloniale verzekeringskas
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  vraag ingetrokken
2-666 Marie-Josť Laloy (PS) 27/6/2001
  het embargo tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-726 Marie-Josť Laloy (PS) 24/10/2001
  over de recente verlaging van de pensioenen door de Rijksdienst voor Pensioenen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-772 Marie-Josť Laloy (PS) 5/12/2001
  de toestand in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-808 Marie-Josť Laloy (PS) 9/1/2002
  de financiering en de organisatie van de mobiele urgentie- en reanimatiediensten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-835 Marie-Josť Laloy (PS) 23/1/2002
  de bijeenroeping van het evaluatiecomitť voor de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-848 Marie-Josť Laloy (PS) 30/1/2002
  het mucoviscidosedossier
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-958 Marie-Josť Laloy (PS) 24/4/2002
  de aan de gang zijnde vernietiging van het Tsjetsjeense volk
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-1020 Marie-Josť Laloy (PS) 19/6/2002
  de financiering van de BSE-tests
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1032 Marie-Josť Laloy (PS) 26/6/2002
  de kinderopvang
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1062 Marie-Josť Laloy (PS) 18/7/2002
  de opschorting van de verkoop van bepaalde geneesmiddelen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1073 Marie-Josť Laloy (PS) 9/10/2002
  de toekenning van de bijzondere vergoeding voor hulp door een derde
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1094 Marie-Josť Laloy (PS) 24/10/2002
  de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen op Belgisch grondgebied
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1155 Marie-Josť Laloy (PS) 5/12/2002
  de diplomatieke betrekkingen tussen BelgiŽ en AlbaniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1216 Marie-Josť Laloy (PS) 29/1/2003
  de transgene dieren die gemodificeerde melk geven
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1261 Marie-Josť Laloy (PS) 26/2/2003
  de inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-1282 Marie-Josť Laloy (PS) 20/3/2003
  het referendum dat op 23 maart 2003 in TsjetsjeniŽ wordt georganiseerd
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1289 Marie-Josť Laloy (PS) 25/3/2003
  het koninklijk besluit tot vastlegging van de bijzondere voorwaarden voor de aanwerving van statutair en contractueel personeel bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot organisatie van de dienst
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-994