Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jurgen Ceder

12 resultaten

2-16 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 27/10/1999
  de werkgroep "Deelname aan buitenlandse missies"
  Eerste minister
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-76 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 16/12/1999
  de commerciŽle boycotacties van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-86 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 19/1/2000
  de verzameling van foto's van deelnemers aan een Vlaams-Blok manifestatie in Antwerpen
  Eerste minister
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-174 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 15/3/2000
  de zwarte lijst van verantwoordelijke uitgevers opgemaakt door De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-253 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 17/5/2000
  de bedeling van verkiezingsdrukwerk door De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-311 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 5/7/2000
  zijn contacten met een misdadiger tegen de mensheid, in casu de heer Yerodia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-393 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 29/11/2000
  de dagvaarding van het Vlaams Blok door de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-836 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 24/1/2002
  de inmenging van de minister in een gerechtelijk onderzoek
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-926 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 20/3/2002
  het standpunt van de federale regering ten aanzien van het rapport Nabholz-Haidegger
  Eerste minister
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-1060 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 16/7/2002
  het gratis laten testen van drugs tijdens een muziekfestival
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1187 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 8/1/2003
  de overtreding van de privacywet door de vakbonden
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1293 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 26/3/2003
  de schorsing van een dienstorder van De Post door de Raad van State
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)